Astrologické jaro 2018

27. Březen, 2018

Milí přátelé, astronomické jaro začalo tento rok 20. 03. v 17:15. Celý náš život se odehrává v cyklech, každá planeta má přesně stanovenou oběžnou dráhu, každý rok v březnu začíná jaro, ale každý rok ho prožíváme jinak. A jak ho budeme prožívat letos, hodně záleží na tom, v jakém stavu je svět uvnitř nás samotných. To je záležitost ryze individuální a je důležité si to uvědomit. Ale i skrze naše osobní cesty se nám půjde lépe, pokud se vyladíme na energii přírody a kolektivních planetárních proudů v této době.

Vše kolem nás se začíná probouzet a jsme svědky obrovského zázraku přírody, kdy „něco“ za oponou hmoty má sílu dávat život, růst, oživovat. A protože jsme také součástí přírody, děje se to i uvnitř nás, ale ve věčném shonu rychlého světa jsme přestali být v kontaktu s něčím tak křehkým. Začněme tedy přímo zde.

ZDRAVÍ

Nejproblematičtějším obdobím jara po stránce zdravotní je jistě prvních 10 dnů dubna a 26. a 27. dubna. Může se to projevit zhoršením chronických problémů, ale zároveň zde jsou možné i komplikovanější akutní onemocnění se zánětlivými faktory a vysokými teplotami. Každopádně buďte velmi opatrní při řízení a raději přemýšlejte i za druhé. To samé platí při používání ostrých nástrojů, včetně těch kuchyňských. V tomto čase bychom se neměli přepínat ani pracovně, hrozí zde právě zbrklost a neopatrnost v činech i slovech. Ve fyzických tělech se tato energie může projevit jako onemocnění pohybového aparátu, bolesti hlavy, žlučníkové potíže a úrazy. V nejextrémnějších případech i cévní mozkové příhody.

16. a 17. dubna a 6. – 11. května se pokuste stravovat střídměji. Platí to především pro ty z vás, kteří už o svých žaludečních či žlučníkových problémech víte. V těchto dnech se vyplatí i sexuální absence, vedla by k příliš vysoké spotřebě energie, která je nyní potřeba jinde.

13. – 16. května se mohou projevit různé psychické výkyvy, ale i nepravidelnosti rytmu srdce. Také křečové žíly a otoky dolních končetin nás mohou překvapit.

PENÍZE

Ve světě peněz od poloviny května začne vládnout princip nepravidelnosti a nepředvídatelnosti, překvapení. A to v obou extrémech. Může se nám něco velkého povést, některá transakce bude nečekaně úspěšná, prodej domu rychlý i nadhodnocený, ovšem na straně druhé to může být přesně naopak. Tato energie nás nicméně nenechá moc v klidu a můžeme jít víc do rizik a nestandartního zhodnocení financí.

Peníze jsou jen odrazem naší sebehodnoty a s jejich nedostatkem se setkávám při neznalosti univerzálních zákonů, které působí a vždy působit budou. Vše na co se podíváme, je pouze jedna strana celku a tyhle dvě polarity se neustále střídají a vytváří rytmus, pohyb, tok. Tak jako je to přirozené u dechu. Pokud chceme tedy dostávat, musíme logicky rozpohybovat tento proces dáváním. Pro některé může být nedostatek výzvou naučit se dávat a zastavit svá hodnocení druhých, zda si peníze zaslouží a kolik. To je ta nejmenší obecná rada, kterou vám mohu vřele doporučit. Říkám to i proto, že začneme přehodnocovat své mentální stereotypy ve financích.

LÁSKA

Jak už jsem jednou v předpovědích zmínila, stoupne počet klasických manželských svazků a tento trend bude přítomný nejen na jaře, ale po celý rok 2018. A vida, i statistiky ve zprávách potvrzují nebývalý nárůst manželství hned od nového roku. Mimochodem, toto jaro je pro svatby velmi vhodné. Nejkrásnější by bylo využít velkého vodního trigonu od 30. 05. do 03. 06.

9. – 12. 04. se do kontaktu dostane dvojice Mars a Venuše, posíleny zemskou smyslnou energií. Kdo nemůžete delší dobu otěhotnět, pokuste se právě v tyto dny, je to velmi plodné spojení. Naše sensualita a smyslnost prudce stoupnou, pokuste se dát této síle průchod. Toto je i doba, kdy se vztahy začnou zlepšovat po nepříliš povedeném březnu. Dny kolem 26. 05. a 05. 06. je lépe prožít sama se sebou a nějakou hlubší knihou o vztazích.

Na jaře se pokuste pracovat se svým postojem k partnerství. Setkávám se příliš často s tím, že ženy, pro které je alfou i omegou celého jejich života vztah, se jako červená nit táhne silná emocionální závislost. Pokud jsme na někom závislí a dostaneme se s ním do konfliktu, ocitneme se mezi mlýnskými kameny potřeby uchovat náš vztah a řešit konflikt. Takové situace obvykle vedou k přehnaným projevům lásky, ke sklonu bojovat nebo se naopak bez boje vzdát, k uzavřenosti, agresivnímu chování, soupeření nebo čemukoli, co nám pomáhá zakrýt vlastní city a bolest. Každý z partnerů čeká, až se jeho protějšek chopí iniciativy a pokusí se zjitřené vztahy uvést do pořádku. A vždy se dočká zklamání. Víte proč? Protože to čeká od partnera, místo aby sám převzal odpovědnost za svůj nezdravě nastavený vnitřní vzor. Při těchto závislých vztazích je nutné na sobě opravdu zapracovat, jinak se můžeme celý život trápit.

Čím více moudrosti a životní síly nám dá správná práce na sobě a svém sebepoznání, o to víc budeme jako mávnutím kouzelné hůlky spokojenější ve vztazích. Není v tom žádná magie, je v tom pouze vůle začít být odpovědná za vše, co se mi děje. A to se mi líbí připomenout právě v období probouzení všech těch ohnivých, beraních sil. Přestat se bát všech svých nemocí, vztahů, postojů ve stylu „co nadělám“ a prostě jít do akce, přesně jako příroda kolem nás.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.