Astrologické počasí od 8. do 14. dubna

7. Duben, 2019

Druhý dubnový týden může být o něco náročnější. Ale začněme tím pozitivnějším. Do středy se zesiluje spojení mezi Venuší a Neptunem v Rybách. Je to natolik tvořivý a imaginační aspekt, že i ty nejbolestnější vztahy, v nichž se stáváme obětí, se nám mohou jevit jako úžasné. Nedokážeme dát průchod svým smyslným touhám, aniž při tom máme pocit, že jsme zamilovaní až po uši. Láska je vnímána spíš jako neposkvrněná stykem s lidským tělem, jako kosmická. Ta se ve své nejvyšší metě vyznačuje naprostým odevzdáním. V pozemské rovině je jí nejblíže láska romantická, která v sobě nese něco duchovního. Toužíme po zážitku stavu skutečné lásky a tato touha po zkušenosti, která není z tohoto světa, nás může nutit, abychom se vyhýbali intimním lidským vztahům.

Venuše s Neptunem je v Rybách obrovsky silná a pozitivní energie. Je to univerzální kanál, kterým k nám proniká více soucitu. Hřejivý pocit, který cítíme, když pomáháme druhým, je způsobený zvýšenou hladinou oxytocinu, což je hormon, který se uvolňuje u kojících matek. Tento hormon je pro naše zdraví zázračně prospěšný. Snižuje frekvenci chorob kardiovaskulárního systému. Soucit způsobuje, a to doslova, že naše srdce je zdravé a šťastné.

Do pátku se také zpřesňuje kvadratura Merkura na Jupiter. Ta je silnější o to víc, že ve středu se Jupiter na chvíli zastaví a stává se téměř nehybným, tzv. stacionárním. To posiluje už tak silný Jupiter ve Střelci a všechny aspekty, které v této fázi tvoří.

Toto postavení nás konfrontuje s intelektuálním snobismem, přehnanou potřebou být důležitý v otázkách vzdělání, vědění, být všudebyl a všechnoznal. Pozor na toto předvádění. Můžeme se s ním však ve větší míře potkat ve svém okolí. Přináší nekonečné diskuze, jejichž účelem není objasnit danou problematiku, ale zviditelnit vlastní stanoviska na veřejnosti a dosáhnout tím uznání a ocenění.

Další silnou konstelací je Saturn s Plutem, tvořící T-kvadraturu s Dračí hlavou v Raku a Sluncem v Beranu. Tento týden ve středu vytvoří Slunce kvadraturu se Saturnem a v sobotu s Plutem. Extrémně dynamická konstelace, která přináší tlaky ze všech stran.

Tuto konstelaci řeší momentálně celý svět a na individuální úrovni hlavně ti z nás, kdo máme ve svých horoskopech toto téma ve své inkarnaci podrobit zpracování.

Téma zní: schopnost rozeznat, co je náš vlastní názor a co přejatý. Aby bylo možné tento mechanismus odhalit, je třeba projít dvěma rozdílnými fázemi téhož.

V jedné fázi předpokládáme, že naše vlastní názory, plány a představy jsou méně hodnotné než ty, které nám předkládá okolní společnost. Uznání získáváme tím, že chceme společnosti, rodičům, učitelům, partnerům vyhovět. Protože je to energie blokující naše vnitřní proudění, tak i přesto okolí takového člověka nerespektuje a podceňuje. Schopnost názorové proměny je mizivá, pokud máme v horoskopu tuto okolnost. Pak se často dostáváme do represí státními orgány, partnery, rodiči, zaměstnavateli apod. Na celospolečenské rovině může jít i o ohromné represe ze strany vlád.

Ve fázi druhé považujeme své názory za něco dokončeného, dokonalého a nutíme ostatní, aby se jimi řídili. Někdy je způsob nucení až obsedantní, nutkavý (Pluto). Je to dlouhodobý nátlak na druhé, vnucování představ druhým, to si ale neuvědomujeme, protože to probíhá na podvědomé úrovni. Takoví lidé si nacházejí pracovní prostředí, které jim dovoluje se takto chovat, dokonce to vyžaduje. Státní správa tvoří ideální prostředí. Vnucuje všeobecně uznané, přijaté a schválené normy a zákony těm z nás, kteří máme ve svém horoskopu Pluto v neharmonické konstelaci se Saturnem – zjednodušeně řečeno tyto snahy vnímáme intenzivněji.

Počítám, že tento týden restrikce obecně zesílí na různých rovinách projevů. Kdo z nás je pocítí zvlášť výrazně, je to jistá informace o tom, že bychom výše popsaný princip měli začít prakticky vědomě zpracovávat.

Situaci naštěstí zmírňuje ohnivý trigon Jupitera na Slunce, přesný v neděli, působí však již pár dní předem. To nám pomůže k uvědomování si radosti přes všechno ostatní, co se nám děje. Prožití těchto rozporuplných aspektů co nejharmoničtěji vyžaduje, abychom se učili věci, které vedou k radosti a některé se odnaučili. Zkoušejte být šťastní stále, zvlášť v situacích, jež k tomu nezavdávají žádný velký důvod. Neutíkejte od nepříjemných momentů a lidí, naslouchejte, zda vám nesdělují něco důležitého. Cvičme se v tom, jak rušivým okolnostem zabránit, aby negativně nezasáhly do stavu naší mysli.

Na závěr zmíním jednu vyzkoušenou věc. Zkusme být vděční. Vděčnost vytváří radost a v těle vyplavuje serotonin a dopamin, látky, které někteří z nás užívají ve formě chemických tablet. Ideální je, když si najdete vlastní způsob, jak pravidelně prožívat vděčnost. Nejúčinnější je, když vděčnost bude směřovat k jiným lidem. Hezké je, že čím více důvodů k vděčnosti ve svém životě najdeme, tím více jich přijde. Štěstí přitahuje štěstí. Mějme překrásný týden a prožijme ho v radosti.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.