Funguje astrologie i u dětí? A jak!

4. Únor, 2017

Každý rodič už jistě zaznamenal značné odlišnosti v chování a povahách dětí. A to bez ohledu na výchovu, která je jistě velmi důležitá. Stačí mít doma alespoň dvě vlastní děti a rodiče brzy chápou, že časté řeči o tom, jak je některé dítě nevychované nebo naopak skvěle vychované, jsou pravda jen částečně. Jak by totiž bylo možné, že stejní rodiče, praktikující stejnou výchovu, vysílají do světa dvě naprosto odlišné děti?

Ale zdaleka nejde jen o děti a jejich schopnost slušně se chovat ve vnějším světě. Markantní rozdíly najdeme napříč všemi segmenty společnosti. Podívejme se třeba na sportoviště, kde někteří jedinci doslova vynikají rychlostí, dravostí nebo ohebností, zatímco jiní by si nejradši nechali od rodičů napsat omluvenku a při představě, že na ně letí míč, trnou strachem.

Nebo kdybychom měli hodnotit umělecké nadání našich ratolestí. Některé děti jasně převyšují ostatní ve schopnosti namalovat okulibý obrázek, krásně zazpívat, zatancovat či zahrát na klavír. Méně obdaření malí umělci mohou mít naopak navrch v matematice nebo angličtině. A tak dále.

Neboli, fenomény jako vrozená povaha nebo konkrétní nadání (či antitalent:)), jsou i v případě dětí natolik silné a významné, že ani intenzivní výchova nebo nechápavé kroucení rodičovskými hlavami zkrátka k jejich změně nestačí.

A co na to astrologie? Jedním slovem fantazie. Hlavně proto, že na „diagnostiku“ povahy jsou horoskopy narození opravdu výjimečně silným nástrojem. Pro rodiče, kteří opravdu chtějí své dítě pochopit, a věřím, že takových je většina, je tak astrologie skvělou volbou. Protože ať se jedná o dítě klidné nebo hyperaktivní, citlivé nebo odtažité, šikovné či nemotorné, to vše v horoskopech zkušený astrolog velmi dobře přečte. A když si rodiče jsou ochotni přiznat, že ani oni sami v podstatě nejsou schopni pohnout se svou přirozeností, začíná se rýsovat řešení.

V tom okamžiku se ve vztahu mezi rodiči a dětmi může leccos změnit k lepšímu. Dospělí pak mohou lépe chápat, že např. mnohonásobného malého Berana nikdy zcela nezkrotí, a že je minimálně otázkou do jaké míry se na něho zlobit po další z jeho „bouraček“. Tím ovšem samozřejmě netvrdím, že je správné přestat ho vychovávat.

A naopak, za klidné dítě je patrně každý rodič opravdu rád, ale v případě, že je toho klidu až moc, a téměř by se dalo mluvit o lenosti a nezájmu, což jsou vlastnosti, na které byli tatínek s maminkou upozorněni astrologem, tehdy by mělo dítě být naopak povzbuzováno k akci. Citlivé dítko by nemělo být odmítáno a to evidentně nemotorné ponižováno. A v celé řadě případů to může být právě astrologie, která v rodičích vzbudí nebo posílí pro potomka pochopení.

Význam nativního horoskopu dětí je ale pro rodiče ještě větší. Proč totiž zůstávat jen u pochopení současných projevů. Obrovsky důležitá je přece budoucnost. Dospělé určitě zajímá do jakých zájmových kroužků má smysl dítko přihlásit, v jakém studijním oboru by mohlo nejsnadněji proplouvat nebo jaký typ profese připadá v úvahu.

Dětské horoskopy samozřejmě obsahují informací výrazně víc a osobně věřím, že každý rodič by měl znát silné a slabé stránky svého dítěte, ať už se jedná o jakoukoli oblast jeho současného nebo budoucího života.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.