Horoskop na týden od 14. ledna 2019

13. Leden, 2019
Následný týden převažuje nadále kardinální energie. Ta úzce souvisí s iniciačním procesem – speciálně pokud je ve hře Kozoroh. Všechny planety jsou po delší době zase v přímém chodu, a proto je to vynikající čas pro pouštění projektů ven, nechť se o nich dozví svět. Kardinální energie je hodně produktivní a činorodá. Chce se uskutečnit, realizovat ve hmotě, v konkrétním čase (zase kozoroží převaha), ne jen o něčem snít, vymýšlet, spekulovat.
 
Ve svých interpretacích časové kvality týdne uvádím aspekty, které jsou v tom týdnu přesné, tedy nejfunkčnější, nehovořím o těch, které budou, začínají nabíhat nebo ještě doznívají z minula.
 
Také nehovořím o aspektech podřadné kvality v mundánním kontextu, za což považuji například sextil. Dle mých zkušeností není dobré míchat páté přes deváté, nýbrž vědět o všem a z toho vybrat to nejsilnější, to, co má potenciál zafungovat nejviditelněji.
 
V pátek nastane trigon mezi Marsem a Venuší z ohnivých znamení Berana a Střelce. Zároveň Venuše už nasává v té době kontakt s Jupiterem, který bude přesný až týden následný.
 
Děláme spontánně věci, které máme rádi. Je zde touha projevit pozitivní emoce partnerovi. Zabýváme se hodně láskou, krásou, probouzí se v nás vášeň, přitažlivost ke druhému pohlaví. Střelec i Beran mají tu vlastnost, že dělají věci rychle, hned, jak jsou aktuální, na nic nečekají. Dochází ke krásným a silným emočním vyjádřením, možná beze slov. Ne, že budete plánovaně říkat „miluji Tě“, protože nás učí, že to posiluje vzájemný vztah. Jako kdyby se láska musela ukazovat, slovně dokazovat, aby na ni nikdo nezapomněl. A přitom tolik lidí má postavení planet takové, že je pro ně obtížné vyjádřit se slovně, mají v sobě chladnější nastavení. A přesto vás třeba milují. Ty pravé okamžiky lásky zůstávají ve skutečnosti nevyslovené, a přesto stoprocentně rozpoznané. Když cítíte opravdovou lásku, pak už sám tento pocit vytvoří kolem vás určitý jas, záři, jenž vyjadřuje vše, co vy říct nemůžete, co nikdy řečeno ani být nemůže.
 
V pátek se také setkají v konjunkci Merkur s Plutem v Kozorohu. To nám dá obecně víc vytrvalosti, preciznosti, předvídavosti, hluboké soustředěnosti a v Kozorohu praktičnosti. Naše myšlení je hodně zaměřeno na pracovní povinnosti a také na práci na sobě. Neužívejte zkratek vedoucích k moci a neomlouvejte temnotu a pochybení svých nadřízených, chlebodárců nebo zastupitelů. Také si uvědomujeme své temnější polohy a měli bychom je přijmout a nemaskovat je. Co maskujete, to je velmi dobře viděno očima druhých. Znáte někoho dokonalého, kdo chodí po tomto světě? Každý se trápí, když se věci nevyvíjejí podle jeho představ. Někteří lidé ve chvílích zklamání ztrácejí vládu nad svými emocemi a pak propadají buď výbuchům vzteku, hysterickým záchvatům nebo depresím. Duchovně hledající bychom měli pojímat svět jako stín. Šlápne-li někdo na náš stín, nezpůsobí nám bolest, protože noha zasáhla jen stín, s nímž se neztotožňujeme. Čím více realizovaní se stáváme, tím klidnější jsme uvnitř, ať už se nám děje cokoliv. Vše vnímáme jako pozorovatelé a zachováváme si vnitřní harmonii a vyrovnanost. Není to pasivita, nekonání je naopak nejvyšší stupeň bdělosti. Za aspektu Pluta s Merkurem se seznamte s další ze svých bolístek a ublížení, někdo nám je rád odzrcadlí. Lépe bádat sám dobrovolně nad sebou v tichosti meditace, než se nechat postrkovat fackami z okolí k témuž.
 
A jsme u soboty a neděle. Zde se chceme osvobozovat a jen neradi zůstáváme v něčem nepříjemném. Nepůjde třeba o nic velkého, ale přeci jen i ty drobné ústupky a naučenosti, které nás vnitřně obtěžují a my je leta provádíme, na nás dolehnou. Slunce jde kvadrátem na Uran a hned poté vstoupí v neděli do znamení Vodnáře, kterému Uran vládne.
 
Protože je Uran svým založením hodně vzdušný, rychlý a pohyblivý je srovnatelný s „aha-zážitkem“. Působením tohoto aspektu zakoušíme náhlá vnuknutí, díky nimž se nám zjeví smysl nebo souvislost jednotlivostí vůči celku. Uran je Merkurův vyšší stupeň, něco jako vyšší stupeň vědomí.
 
Pochopíme nesmyslnost kolotoče, ve kterém sedíme a díky nevolnosti ho zastavíme a konečně vystoupíme. Před vstupem Slunce do Vodnáře jsme kvadrátem Urana povzbuzeni ke vzpouře, revoltě, zakřičením rozhodného „dost už“ a odevzdání se novému, které bude opět v čase překonáno. Uran v kvadratuře na Slunce je jako nastavený budík, jakoby jeho jediným posláním bylo nás šokem probudit. Je to aspekt dvoudenní, takže zásadnější převraty zažijí spíš ti z vás, kdo máte například ASC nebo jinou osobní planetu na 28. -30. stupni Berana, případně Vah, Kozoroha a Raka.
 
Celý následný měsíc bude Slunce ve Vodnáři. Vodnář to je především mentální energie. Uran byl objeven v roce 1781 a vládne elektřině a mentálnímu tělu člověka. Astronomové zpozorovali, že na Urana působí Neptun a tím vytváří nepravidelnost v jeho oběhu. Nervová a racionální energie Uranu je otevírána paranormálnímu a imaginativnímu světu Neptuna, světu soucitu. Tématika znamení Vodnáře se odehrává mezi póly poznání, světoobčanství, které se neskloní před žádným rodinným, národním, rasovým ani jiným předsudkem, a na druhé straně samotářstvím všech různých forem. Původním vládcem do objevení Urana byl totiž Saturn.
 
Znamení Vodnáře nás dnes dost zajímá, protože zemská osa se v čase posunula uprostřed 20.století ze znamení Ryb právě do Vodnáře. Vliv tohoto působení můžeme vidět všude kolem sebe. Komplexní pojetí je na přednášku, ale jen pár bodů, kterými se vyznačuje. Je to naprosté odtržení od tradic a tím pádem rodinných vazeb, národních a rasových prolínání. Snaha o nadnárodní identitu a ponoření se do lidskosti a humanity. Vyrovnávání práv pohlaví, uni-móda, ženy ve funkcích mužů. Rovnost, kde je to jinak, za každou cenu. Světová perspektiva, která díky obrovskému rozmachu mediálních a komunikačních technologií překonává prostor a čas. Nárůst neosobních vztahů, např. přes sociální sítě, sex s roboty apod. Neuvěřitelným skokem budou růst technologie a vědy o člověku, snaha o větší sebeporozumění, obrat v dosavadním pojetí psychologie. Nejnovější psychologické principy čím dál tím víc přejímají prvky z buddhismu, např. prožitek přítomného okamžiku, mindfulness, to vše jsou útržky z buddhistické nauky. Se semináři plánování a tabulkami vizí si západní svět naběhl do slepé uličky. To vše se bude skokově měnit. Paušalizace psychologie a jejího přístupu bude hledat techniky ryze individuální. To do budoucna bez astrologie půjde jen stěží. Opravdu neznám nic individuálnějšího, co bylo kdy objeveno a přetrvalo tisíciletí. Vše povede k novému pojetí humanity.
 
Na druhou stranu lidské vztahy budou čím dál víc odosobněné a tak trochu umělé. Podívejte se na děti. Stále častěji se spolu nedokáží bavit jinak, než skrz počítačové hry a tento trend bude sílit. Nárůst utopistických ideologií o sbratřování rozdílných lidí a kultur, což zákonitě povede ke kriminalitě. Vývoj v prvních fázích bude posilovat sebestřednost a nadhodnocování individualismu. U všech znamení jsou pochopitelně vyšší a nižší typy projevu, takže opět to záleží na osobním rozložení našich horoskopů, míře uvědomění a nelze to paušalizovat na všechny z nás. V celosvětovém měřítku to je trend, který musí vidět každý, kdo má nad svým rozumem vládu.
 
Tak, jak Neptun působí nepravidelnost pohybu Urana, se přesto k mnoha z nás ve Věku Vodnáře dostanou záblesky pravého rozlišování, soucitu a touhy nalézat jednotu tím, že si uvědomíme rozmanitost každého člověka každé skupiny, každého národa, planety….V tomto světě panuje rozmanitost, každý člověk má svou jedinečnou funkci a není možné, aby se ztotožnily. Zkuste donutit játra, aby dělaly funkci srdce. Dojde ke kolapsu a smrti člověka. Každému přísluší specifická dharma, poznatelná z grafu narození a té se nemůže vzdát, pokud nechce trpět.
 
Například člověk má jít na operaci. Má z ní strach a nechce se mu. Přesto ji ale podstoupí, protože jeho vnitřní vedení ví, že je to pro záchranu jeho života nutné. A lékař tuto nepříjemnost provede, protože ví, že pacient by bez ní například zemřel. Oba se ujmou své dharmy. To samé si děláme ve vztazích. To špatné, ta soukromá pekla, co každý z nás občas zažíváme, má pro naši záchranu a vývoj obrovskou důležitost. Duše přesně ví, proč to tak je, a že je to k našemu dobru, je prozíravá a schopná hlubšího vhledu, náš rozum je krátkozraký. V daném okamžiku se rozhodnutí, která nám intelekt nabízí, možná jeví jako příjemnější nebo přijatelnější, ale z dlouhodobé perspektivy mohou být škodlivá.
 
To znamená, že v mezilidských vztazích bychom si měli podávat navzájem pomocnou ruku, objevit v sobě soucit s druhým a brát ho jako své projekční plátno, pomáhám tobě, pomáhám sobě a používám své kritické myšlení, které mi říká, kdy pomoc a laskavost může dojít do bodu, kde se navzájem už nepodporujeme, ale každý má jinou rychlost a cestu, a v těchto situacích je darem láskyplně se rozloučit. Víte povídání o svých nejintimnějších pocitech je ve vztazích strašně důležitá. Vede k obrovským proměnám vztahů z prožívání reaktivního, pudového, naučeného, do prožívání vědomého. Pokud je toho schopen a ochoten jen jeden z páru, vztahy se dříve nebo později stávají přežíváním, pokud se nerozpadnou.
 
Zkusme se stahovat z bitevních polí vztahů k sounáležitosti a berme v tu chvíli druhého jako pacienta s obrovskou bolestí uvnitř a jděme mu příkladem svou podanou rukou a pochopením. Třeba nám to časem začne oplácet. Učím lidi přehodnocovat svůj úhel pohledu na to, jakými mechanismy jsme řízeni ve vztazích. Vlastně je o tomtéž i vodnářská energie. Porozumět své individualitě a stát se článkem celku, článkem spojovacím, ne virem.
 
Vodnářské moudro je totožné i s jedním buddhistickým. Hledejte si lidi nebo skupiny, které jsou si navzájem podobné, mají stejný cíl, zajímají je stejné věci, mají stejné politické smýšlení, obdobné etické zásady, jinak budete víc a víc upadat v apatii a vaše motivy se stanou slabšími. Ale lidé ve Věku Vodnáře se k této pravdě musí dostat přes protiklad, tedy spojováním nespojitelného, až vznikne separace, která je toho důsledkem.
 
Přeji nám všem úspěšný týden plný lásky ke svým nejbližším a touhy dotknout se jejich srdcí svými skutky. Předpoklady v podobě astrologické symboliky zde jsou krásné. Skvělý čas, přátelé.
 
Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw
autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.