Horoskop na týden od 1. října 2018

30. Září, 2018

Hned v pondělí se Pluto vydá do přímého chodu. Pluto má v sobě obrovskou sílu a čím vzdálenější planeta (a Pluto je ze všech transsaturnských planet nejvzdálenější) se dotýká našich horoskopů narození, tím důkladnější posun to v nás je schopno vyvolat. Působí nejdéle a nejintenzivněji, zvlášť pokud se zdrží na našem osobním bodě díky retrograditě mnoho měsíců až let. V individuálních životech se zvyšuje tlak na všechny, kdo se cítí nejvyšší autoritou při rozhodování o tom, jak má jeho život vypadat. Emoce jsou pro nás nejdůležitější a na základě hluboce prožívaných emocí – v případě Pluta hovořím o emocích, které nás trhají na kusy – jsme jedině a pouze schopni měnit svůj život, odevzdávat to, na čem nám dosud tolik záleželo, ale nemohli bychom tomu dál čelit. Teď mluvím hlavně o odevzdání svých naučených reakcí na situace, které nás bolí a nutí nás ke změně postojů. Splácíme své dluhy z minulosti a vytváříme nové reakce, pokud možno pravdivé. Pluto je spouštěč našeho vyrovnání se s minulostí přes silné emocionální prožitky.

Pluto vynáší na světlo našeho vědomí takové situace, které špatně ustáváme, doslova se vnitřně hroutíme, cítíme se buď totálně ponížení, neschopní, paralyzovaní nebo naprosto bezmocní. Uvědomujeme si pomíjivost veškerého vnějšího štěstí, stojíme tváří v tvář něčemu, co jsme sami mnoho let či staletí tvořili. A jedině z tohoto bodu velkého tlaku můžeme vystoupat vědomím výš.

Představte si například situaci, kdy jste po mnoho dlouhých let nedokázali čelit nějakému problému ve vašem životě, přehlíželi jste ho, podceňovali, řešení odsouvali na později, ono se to třeba samo nějak zlepší, nebo přijde někdo další, kdo to vyřeší za mě. Hlavně se tomu nepostavit, tiše trpět a situace se zákonitě stupňuje a on někdo opravdu přichází, ale je to např. tranzitní Pluto, které přišlo s tím posledním zatlačením. Tento princip vyžaduje, abychom se s ním právě teď vyrovnali. Naše životní cesta má vést k úplnosti. Celistvějšími se stáváme právě v situacích, když připojíme to, co nám ještě chybí, ještě nepoznaný vzorec chování, vzorec, který nejde proti nám samým nebo proti našemu okolí, který nevytváří další karmu.

Ve středu se kvadraturou spojí Merkur s Plutem. Můžeme mít náchylnost k nutkavému mluvení, snažit se druhým vnutit naše názory. Použití moci skryté za slovy. Komunikace nás svádí k nátlakovosti, kterou nemusíme díky Merkuru ve Vahách rozeznat. Měli bychom být bdělejší k líbivým slovům, zabaleným do růžového obalu, jež však nemusí obsahovat v pozadí upřímný záměr. S touto konstelací budou politici těsně před komunálními volbami doslova manipulovat slovy a možná i vydíravě strašit, že když se neudělá to, co chtějí, všichni to nelibě pocítíme. Zvládnout být upřímným a pravdivým vůči sobě i ostatním je jednou z nezbytností vlastního probuzení. V naší společnosti koluje dysfunkční představa, že bychom měli konat jen v případech, kdy je nám to příjemné, nebo snad pro nás prospěšné. Tento postoj vychází z duchovní neznalosti a je vzdálen od pravdy. Dělat, co se nám líbí a co chceme není svoboda, ale libovůle, podporující růst ega a připoutanost k smyslovému, pomíjivému světu, který nikdy nemůže přinést trvalé štěstí a radost.

Poslední astrologicky významnou a dle mého nejvýznamnější událostí týdne je jednoznačně páteční retrogradita (zpětný chod) Venuše. Postupně se vrátí do Vah a do přímého chodu se vydá až v půlce listopadu.

V retrográdní fázi Venuše ve Štíru se ve svých emocích budeme stahovat spíš do svého nitra, než prožívat radostné, hřejivé a hodně otevřené projevy náklonosti. Můžeme se bát, že bychom čelili zranění, odmítnutí a nepřijetí a všechno citové je prožíváno bez vnějších projevů, o to však intenzivněji. Nedůvěřujeme láskyplně se vciťujícímu porozumění a bojíme se ho.

V této fázi Venuše mohou u některých z nás nastat problémy s mezilidskými kontakty. Jsme víc podezřívaví ze skrytých motivů a ve své nedůvěře a také kritice se chytáme sami do pastí. Všechno kolem nás, všechno, co prožíváme je odrazem nás samých a ve sžíravých mezilidských vztazích se potkáváme nejvíc se svým vlastním stínem, chcete-li nevědomím. Tam se ukládá všechno z minulosti, co jsme ještě neintegrovali, neunesli, nesmířili se s tím. Když je Venuše retrográdní a otáčí se do zpětného chodu na významném místě vašeho horoskopu, dá se předpokládat aktivace těchto energií tím, že je naše nevědomí zrcadlí přes vztahy a nepříjemné emoce. A to tak dlouho, dokud k nim nezaujmeme jiný přístup. Prostě dokud nezměníme způsoby našich reakcí na ně.

V retrográdní fázi Venuše znamením Štíra také revidujeme to, jak věříme sami sobě především v blízkých vztazích. Necháme se příliš ovládat partnerem nebo ho příliš uzurpujeme sami? A co nás k tomu vede? Není to náhodou kompenzace toho, že si ve skutečnosti vůbec nevěříme, nebo je za tím mnoho dalších možností? A cítíme k partnerovi ještě vůbec něco? Není tam náhodou větší podíl nenávisti než příjemných emocí? Teď je ta správná doba si klást tyto otázky a pozorovat své nejhlubší a také nejméně pěkné emoce.

Je dobré si přiznat veškeré komplexy méněcennosti, jež se týkají našeho vzhledu (nakonec Venuše je i planetou krásy, estetiky), přestat se jimi trápit a kazit si tím každodenně život. Kolik energie nám bere soustředění se na jejich skrývání. A čím více pozornosti našim vadám dáváme, tím okatější jsou. Přijměte se jako jedinečná krásná stvoření a udělejte ze svých vad přednost, co vy na to? Dostane vás to z extrémní polohy blíže středu.

Čím je člověk na své cestě uvědomělejší, tím víc se učí věci zařazovat a ptát se, jakou mají pro nás informaci. Nejdůležitějším požadavkem je být se vším, co je, v harmonii. A je to těžké právě u emocí a jevů, které nám příjemné nejsou. Všechny zlé emoce i lidé jsou média, která nám neviditelné činí viditelným. A jako každý týden, přeji vám i tento krásný a co nejvědomější.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email –vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.