Horoskop na týden od 15. října 2018

14. Říjen, 2018

Celý příští týden je v hlavní roli Merkur, protože jako jediný vytváří přesné aspekty k ostatním planetám. Hned v pondělí se setká ve znamení Štíra s couvající Venuší a v pátek trigonem s Neptunem. Merkur velmi silně přebírá vlastnosti aspektované planety. Je to planeta našeho myšlení a komunikace. Zkusme se podívat na naši mysl, která je příští týden hodně ovlivněna vodním živlem (Štír, Neptun) a smyslovými představami (spojení s Venuší ve Štíru).

Je to naše mysl, která nás odděluje od našeho okolí, ačkoliv jsme součástí jednoho velkého celku. Když se díváte na nějakého člověka, můžete se na něho dívat bez myšlenkových představ. Když se díváme na druhé, jsou to naše představy o nich, naše zkušenosti, kterými na ně nahlížíme. Není to skutečný, pravdivý pohled. Žijeme ve světě pojmů, myšlení. Problémy se snažíme vyřešit myšlením. Když to řeknu jinak. Žijeme v minulosti. Všechno, co víme je minulost a z toho se vyvíjí i to, co budeme. Žijeme ze včerejška. Hodnotíme podle toho, co jsme zažili, jaké jsme nabrali zkušenosti s tím kterým člověkem v minulosti. A to jsou naše představy, které nám brání vidět skutečnou pravdu, teď a tady. Nové myšlenky, podněty, pocity, informace, to je pravda, to je přítomnost. Mysl by měla být ve stavu neustálého učení se, v plné přítomnosti, svěží, nezatížená minulostí, ani budoucností. Když to zkusíte, mysl se stane bystrá, vědomá si sama sebe a vnímající jasně, ostře.

Učení se je neustálý aktivní proces, není to záležitost naučení se. A abych se mohla učit sebepoznání, musím se vidět svobodně a toto svobodné vidění není možné, když se dívám skrze znalosti včerejška. Zkušenosti jsou důležité, ale vytvářejí v nás stereotypní vzorce chování, jichž se zbavujeme jen dalšími konflikty.

Mysl je velmi podmíněna karmicky, společensky. Z osobních horoskopů můžeme číst o našich motivech a podmíněnostech. Cílem našich snah je to, aby naše mysl byla tichá a klidná, když se díváme na kohokoliv. Aby byla osvobozena od diktátu našich představ, pojmového myšlení. Když se o to pokusíte, už v ten moment začínáte myslet. Dívat se na hvězdy nebo květinu bez clony myšlenek není tak těžké, ale dívat se takto na někoho, kdo nás obdivuje nebo nám ublížil, je mnohem těžší.

Proto je potřeba pravidelně mysl trénovat, jen pravidelnost a vědomé cvičení dělá mistra, však to znáte i z jiných oblastí. Dosáhnout klidu mysli, znamená vědět, dívat se celistvě, komplexně, z úplného ticha. Jen z tohoto stavu nejednáme roztříštěně, rozumíme komplexně situaci. Toto dívání se je okamžitým porozuměním, už se nemusíte ptát, jak jednat, co je správné nebo chybné, jak řešit situaci a kdy, pak porozumíte sami. A to je podle mě cílem nás všech. Osamostatnit se v první fázi, čímž cesta nekončí, ale to není dnešním tématem.

Milí přátelé, abychom si navzájem rozuměli, musíme o to stát. Ale současně pevně, intenzivně vnímat, jinak spolu nekomunikujeme. Je tu i komunikace beze slov a je mezi lidmi strašně vzácná. Oba jsme soustředěni ve stejném okamžiku, na stejné rovině, pak se obejdeme beze slov. Pak můžeme vy i já sedět tiše, beze slov, ale nesmí to být moje mlčení, tvoje mlčení, ale ticho nás obou. Potom dochází k opravdovému spojení. Merkur ve vodním Štíru v trigonu na Neptun Rybách nám takové spojení s druhým více přibližuje.

V pátek také nastává ještě jedna vazba na Merkur a tou je kvadratura Marse. Je to výzva, konflikt. Ale jak bychom mohli bez těchto emocí někam vůbec postoupit? No, nemohli. Jediné, co bychom mohli, je potlačit je. A potlačené emoce, jak jistě víte, se nám začnou zrcadlit v našem okolí. Proto pracujte hned teď s tím, co přichází, ač je to vztek, averze, zloba, prudkost.

Potlačené emoce agresivity začnou postupně růst, až dosáhnou takových rozměrů, že se budou muset někam přemístit. Častým projevem je například zánět, chronická zánětlivá a autoimunitní onemocnění, srdečně-cévní choroby či úrazy, nehody a bolesti různého původu. Podrobnější možnosti projevu je zase možné nalézt v našich nativních horoskopech. Pohlédnout minimálně, kde se u nás v horoskopu nachází přetlak, v jaké životní oblasti se projeví, pokud ji správně neřídíme.

S nahromaděným hněvem bývá další problém. I když se nám lidé, kteří nám nějak ublížili, upřímně omluví, nám to nestačí. Pokud se na ně dál zlobíme, jde vždy o nahromaděný starý hněv. Mnozí z nás například vyrůstali v rodinách, kde se každý projev nevole a hněvu považoval za něco špatného a nepatřičného, nepomáhali nám hněv správně vyjádřit tak, abychom neublížili v budoucnu sobě. Spíše jsme byli nějakou formou trestáni a opovrhováni, různými manýry nuceni hněv potlačovat. V dospělosti pak tito lidé mají velmi intenzivní a neadekvátní projevy vzteku ze sebemenšího podnětu. Protože si ho k nějaké osobě prostě v minulosti nemohli dovolit projevit.

Zlost nám jen při spouštěcím momentu, jako je např. kvadrát mezi Marsem a Merkurem, sděluje, že jsme se dosud nevypořádali s nějakou křivdou, ublížením. Bývá téměř vždycky bolestí zadrženou, minulou, přetrvávající. Snažme se poslední dny týdne odložit plnou zbroj, protože je to podmínkou pro intimní setkání. Abych se k druhému přiblížil, poznal vše, co k němu patří, co z něj vychází, co mi zpřístupňuje.

A naším úkolem je oddělit naši identitu od pocitů, které si s sebou neseme z dřívějška. Uvolnit se a vyvázat se z něj, abychom se dokázali rozpomenout na dobro v nás, na to, kdo jsme skutečně.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.