Horoskop na týden od 24. září 2018

23. Září, 2018

V podstatě celý nadcházející týden se odehraje v atmosféře, kterou vytváří Slunce ve Vahách v kvadratuře na Saturn v Kozorohu a zároveň v trigonu na Mars ve Vodnáři. Téma této konstelace výrazně otevře úterní úplněk v Beranu, jenž se odehraje v těsné vazbě na Saturn, a o němž jsem vám už psala v pátek. Úplněk na ose Beran/Váhy a v případě disharmonické aspektace, což je přesně tento případ, eskaluje napětí v partnerských a mezilidských vztazích. Kdykoli je totiž v rozporu znamení Berana (je v něm Luna) se Saturnem, provokace téměř nemůže být větší.

Na jedné straně stojí silné ego, neochotné ke kompromisům, ústupkům a podřízené roli, neboli zcela nepřipravené zdravě fungovat ve vztazích libovolného typu. Na straně druhé různé druhy omezení, partnerskými povinnostmi počínaje, společenskými normami konče. Už samotný úplněk odehrávající se na ose Beran/Váhy by stačil k aktivaci těchto témat. Umocnění jeho napětí Saturnem ze znamení Kozoroha pak vše posouvá o level výš (nebo níž?:) Ve výsledku pod tímto vlivem ztrácíme jistotu a přesvědčení o své roli v partnerském vztahu. Většinou pociťujeme omezení a probouzející se vzpouru proti němu.

V závislosti na okolnostech (každý z nás jsme jiné povahy a fungujeme v jiném typu vztahu) často dochází ke dvěma druhům nezdravých projevů – k potlačení nebo naopak kompenzaci. Celá situace bývá komplikovaná, protože mezi reálným a domnělým omezením může být jen nepatrný rozdíl a správného rovnovážného nastavení není snadné dosáhnout. Je naprosto v pořádku sebevědomě se ozvat proti skutečnému omezení, které můžeme ve vztahu zažívat. A naopak, je velkou chybou prosazovat vlastní ego v neodpovídající situaci, třeba jen na základě pouhé depresivní nálady, apod.

I proto, že Slunce vstoupilo do společenského znamení Vah, uvedené téma se rozhodně netýká a nebude týkat pouze našich manželských a partnerských vztahů. Fungování Saturna a Pluta v Kozorohu vnímáme už poměrně dlouhou dobu ve formě utahování opasků, restrikcím a cenzuře ze strany vlád vůči lidem. Podívejme se třeba na EU, která se členským státům, a tedy jejich občanům, snaží diktovat jaký názor je ten správný, případně jim mazat příspěvky či profily na sociálních sítích, nesmyslně odzbrojuje, odnárodňuje, a v podstatě předvádí odporné totalitní manýry.

V případě EU dochází vůči jednotlivým zemím a jejich občanům ke zcela jednoznačnému reálnému a nezdravému omezení, na nějž by měli lidé adekvátním způsobem reagovat. Osobně jsem nemile překvapena, že reakce ze strany lidí je doposud poměrně velmi slabá. Nicméně naštěstí je zároveň evidentní, že napříč všemi členskými státy dochází k nárůstu uvědomění. Ve volbách stále častěji a stále výrazněji slaví úspěch strany, které s politikou EU nesouhlasí. Tento trend bude logicky pokračovat, dokud bude EU své členy všeobecně omezovat. V této fázi bude EU bohužel reagovat jen dalšími restrikcemi a snahou udržet moc za každou cenu. Patologický diktát vlády je tedy také jedním z projevů Saturna v Kozorohu v kvadratuře na Slunce.

Nám všem přeji, abychom na úrovni osobní i společenské dokázali rozpoznat jakýkoli náznak nezdravého omezení, a zároveň neskončili jen u tohoto uvědomění, ale abychom patřičným způsobem konali, k čemuž nám pomůže krásný trigon Slunce na Mars z druhé poloviny následujícího týdne. Mějte se krásně!

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.