Horoskop na týden od 25. března 2019

24. Březen, 2019

Celý týden je platná konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách, navíc v úterý vstoupí do Ryb i Venuše, která se zde cítí dobře. Venuše v Rybách má tendenci spoluprožívat životy svého okolí, obzvlášť, když jí podporuje i retrográdní Merkur s Neptunem. Cítíme se až příliš v kontaktu s druhými, se světem. Jsme více empatičtí a snáze se identifikujeme se svým okolím, kdy se naše já ztrácí, odevzdává a rozptyluje v druhých. Jsou to velmi jemné a krásné energie pro romantiku, hudbu a silné emocionální prožitky. Partnerské vztahy jsou prožívány a navazovány v neobvyklých rovinách.

Každá lidská bytost má hluboko v sobě ukrytou oblast psychiky, která v sobě již neobsahuje protiklady a v níž vládne jednota. Možnost, jak vědomě poznat tuto oblast, je po určitou dobu prožít stav rozdvojenosti, tedy vnímání obou pólů jedné záležitosti izolovaně. Je to první krok k alchymistickému „rozděl a slučuj“.

Na naší materiální úrovni se hledání jednoty nazývá sexualita. V krátkém okamžiku této tělesné jednoty je člověk v jednotě a může dokázat něco, co nezvládne jako polární člověk – vytvořit život. Blaženost vzniklá ze sjednocení těl není trvalá, proto se člověk snaží získávat toto „štěstí“ stále znovu, neustálým opakováním. Toto opakování začne člověka v průběhu inkarnací uspokojovat a slouží jako odrazový můstek k získání jednoty na vyšších úrovních bytosti.

Tyto energie přináší blíže našemu vnímání Venuše v Rybách znovu každý rok. Člověk tyto schopnosti získává postupně pomocí umění, umírněného a řízeného sexuálního života a postupného uvolňování se z vazeb našeho smyslového prožívání.

Ve stavu neptunických vibrací je člověk schopen vnímat a registrovat vibrace vyšších úrovní světa a přestává být schopen vnímat přání a povely svého ega. Nositeli energie, která nám v této době může pomoci naše vědomí rozšířit je umění, hudba, poezie či výtvarné umění.

Dalším přechodem, který tento týden postřehneme je nedělní posun Marse do znamení Blíženců. To nám přinese intenzivnější duševní aktivitu. Můžeme být víc nakloněni kritice a ironii. Je dobře, že se tím vyrovná snová atmosféra neptunského Merkuru. Tímto se spojuje rychlé znamení Blíženců s rychlým Marsem. Je třeba být bedliví při konání. Dřív, než něco uděláme nebo řekneme, měli-bychom si dát nějaký čas na zklidnění a odstup. Neboli dvakrát měř a jednou řež. Jinak čas je díky tomuto postavení výborný pro sport a učení. Rychle a snadněji nám informace lezou do hlavy. Mentální činnost je natolik rychlá, že se nám může i hůře usínat. Když nemohu usnout a mám hlavu plnou toho, co by se, kdyby se nebo strachů a obav z budoucnosti, co jak dopadne a scénáře, jak by to mohlo dopadnout nejhůř nebo různých křivd z minulosti a přemítání o tom, co se dělo, používám starou buddhistickou metodu. Když si večer sundávám pantofle, v pravé nechám veškerou minulost a v levé veškerou budoucnost. A dělám to naprosto vědomě. Vědomě nenechám myšlenky rozjíždět do scénářů, které mi nedovolí usnout. Člověk má být aktivní ve dne, za světla, v jangové energii, tam má být bdělý, naopak noční, jingová energie podporuje stav pasivity, nekonání a odevzdání se. A to přesně dělám. Lidé, kteří nemohou spát, se nedokáží poddat, chtějí mít svůj život příliš pod kontrolou.

S Marsem v Blížencích, což je doba do poloviny května, se nám bude lépe komunikovat s lidmi, jak v osobní rovině, tak přes sociální sítě. Přirozeně k tomu bude i víc příležitostí a impulsů. Aktivita je namířená směrem ven. To souvisí i s krátkými výlety a cestami.

Dalším veledůležitým ukazatelem je přesná opozice Dračí hlavy v Raku na Pluto v Kozorohu. Je to dlouhodobější záležitost vázaná na konjunkci Saturn+Pluto v Kozorohu, která pomalu rozjíždí svůj potenciál. O celém tomto uskupení se chystám výhledově napsat speciální článek.

Za Dračím ocasem, který je teď v konjunkci s Plutem, se skrývají energie, kterých je třeba se zbavit, rozložit je a postavit nové systémy. Je to celosvětově probíhající proces, který bude mít vliv na ta nejvyšší patra světové hierarchie a moci. Amerika, EU, Rusko, banky, nejbohatší korporace a mafie, vlády, soudy, školy, zdravotnictví, vše, co stát financuje a vše, co nás dosud mělo tendenci ovládat. Směřování je k zachování rodiny, péče o naši kulturu, vlast, národní hospodářství a moudrost předků.

Pro lidstvo ukazuje současná pozice Dračího ocasu na skutečnost, že jsme dali veškerou moc do těchto institucí a budeme se od nich velmi těžko odpoutávat, znamená pro nás určitou jistotu a pasivitu. Cesta k vymanění se z těchto spárů bude dlouhá a bolestná (Pluto + Saturn to je agonický stav). Bolestné to ale musí být proto, aby nám byla ukázána naše nevědomost, s níž k těmto záležitostem přistupujeme. A odpovědnost začíná u nás samých. Jak přistupujeme ke zdraví, vzdělání, svobodě vyjádření se. Jak vnímáme nové zákonitosti ve školství a zda jsme ochotni vyjádřit svůj nesouhlas, případně hledat jiné zdroje a možnosti. Přestáváme se klepat a shýbat před institucemi, zaměstnavatelem, lékařem, učitelem, úředníkem, všemi, kteří zastupují autoritu a moc nad námi – Pluto v Kozorohu. Bude nás to stát ještě hodně trpělivosti a zkoušek charakteru, ale nadešel čas postupného prozření. Jakékoliv projevy diktátorství a obrovské státní moci (Pluto v Kozorohu) se nutně musí proměnit v péči o lidi, rodiny a národ jako celek. Tam by měla být upírána pozornost (severní nod v Raku). Přeji nám všem další krásný týden.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.