Horoskop na týden od 25. února

24. Únor, 2019

Nejvýraznější energií tohoto týdne je kvadratura Venuše na Uran a páteční přechod Venuše do znamení Vodnáře.

Jaký typ energie to je? Přináší hlavně pochopení, že se musíme vymanit ze vztahů a emocí, které nám berou naši vnitřní svobodu.

Chceme, aby vztahy byly jiné, aby se děly jinak, a to v nás vyvolává vlny negativních emocí. Život není to, co chceme, ale to, co je. Život se neřídí naší vysněnou iluzí. Tento rozpor je hlavní příčinou našich úzkostí, neuróz, smutku, či depresí.

Budování vztahů s sebou přináší bezprostřední prožití reakcí na partnera, on pouze doplňuje to v nás, co si neuvědomujeme, je analogií našeho nevědomí. Descendent je oblast v horoskopu, kde Slunce zachází, je to oblast partnerských vztahů a vztahů obecně. Tam už Slunce nesvítí, tam je naše nevědomí a skrze vztahy se krásně díváme na neosvětlenou, neuvědomělou a potlačenou část naší vlastní bytosti.

S partnery, s nimiž bojujeme, bojujeme sami proti sobě. A touto cestou budeme vždy jen prohrávat. Nad kým bychom měli vyhrát v boji sami se sebou? Je jen na vás, budete-li chtít rozvinout nový způsob pohledu na tyto duševní skutečnosti. Vyžaduje to však hromadu odvahy a trpělivosti.

Číst sami sebe skrze partnerské projekce je dovednost nutná k probuzení z věčného shazování našeho neštěstí na druhého. Bez tohoto pochopení vztahy většinou zmírají na věčné konflikty nebo lhostejnost. Důležité je pochopení, že cokoli, s čím se setkáváme, vychází z nás a je námi. Nevědomí je sice neprojevené, ale neznamená to, že nepromlouvá. A dělá to ve velmi bohaté symptomatologii.

V začátku vztahu nám vládne naše vlastní pozitivní iluze, není to vztah, přitažlivé síly mají navrch. Ovšem toto období netrvá věčně a musí po něm přijít další vývoj. Partnerství si člověk musí umět vybojovat. Ne s druhým, ale sám v sobě. Vždy. Bez výjimek. V dalších fázích se musíme naučit osvobodit vztah od iluzí a začít ho vnímat takový, jaký je. A tam hodně vztahů končí. Je to nevědomost o tom, jak se věci mají. Ve skutečnosti je vztah mezi mužem a ženou plný napětí. Vztahy nemají jen erotickou a osobní rovinu, ale pokud ve druhém nalezneme sebe sama, dá nám i neuvěřitelnou rovinu duchovní.

Na konci této cesty se můžeme opřít o vzájemný respekt a cit, o oddanost, ale i o schopnost dát druhému volnost, když se naše společná cesta z nějakého důvodu končí. Venuše ve Vodnáři posouvá naše vědomí ke schopnosti dávat ve vztahu víc svobody, pokud jsme příliš závislí na druhém, ochotu odstoupit a hledat v sobě.

Vymýšlíme zákony a pravidla na podporu svých lží. V lepším případě si nasadíme ve vztazích masky milých a obětavých partnerů, jenže to nejsme my. A tato lež se projeví velmi brzo v reakcích a požadavcích našeho partnera. Jsme nuceni se podívat. Masky nosíme venku, ale i doma, abychom měli „klid“. Tím se dostáváme do slepé uličky. Vztahy tak končí v prázdnotě vzájemného odcizení nebo ve vypočítavém urovnávání povrchních poměrů ve vztahu. Tím však nedochází k nutnému vývoji, ale k pomalé sebevraždě naší duše. O tomto tématu bych mohla psát knihu a každý z nás má jiné okolnosti, které je třeba rozklíčovat individuálně. Píšu o vztazích z důvodu přesunu Venuše do velmi vědomého Vodnáře.

Venuše ve Vodnáři musí umět vyrovnat složku osobní svobody a prostoru do potřeby milovat.

Venuše se pojí s intimitou, a to nejen ve smyslu milostného vztahu. I umělec tím, že se s námi dělí o své dílo, odhaluje svou intimitu. V tomto postavení se nám chce přirozeně víc udržovat přátelské vztahy, ty v této době vnímáme jako nejpřirozenější. Máme skutečný zájem o druhé a oni o nás. Zájem je spíš intelektový. Rádi mluvíme, řešíme, sdílíme, a jsme rádi, když to není moc intimní a lepivé. Vztahy bez závislosti jednoho na druhém nám vyhovují nejvíc. Je to umístění, které má přirozený zájem o politiku, věci, které se dějí kolem nás. Přestáváme být lhostejní ke společenství, jež nás obklopuje.

Ve vztazích jsme zaměření víc na povídání a kamarádskost s partnerem. Svět se stává přátelský, ne tolik osobní a dramatický.

Dle mého názoru skončila doba tradiční psychologie a je třeba řešit vztahy jinak. Dívám se na tuto problematiku jinak, než je běžným zvykem. Nevěřili byste tomu, kolik lží a předsudků tvoří životy lidí. Pomáhám lidem odhalovat jejich vlastní lži, jež jim způsobují dokola utrpení v různých druzích vztahů. Pohledem do vlastního nitra, si můžete uvědomit, že nic není náhoda a že spousty okolností v životě jste si vytvořili a dále vytváříte sami.

A na závěr jedno velmi moudré přísloví: Co k vám patří, neztratíte a co k vám nepatří, neudržíte. Nikdy se nedržte lidí a věcí silou, přes odpor. A také se mějte co nejlépe!

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.