Horoskop na týden od 28. ledna 2019

27. Leden, 2019

Hezkým aspektem příštího týdne je středeční Slunce v konjunkci s Merkurem ve Vodnáři. Je to spojení Vědomí a myšlení. Seberealizovat se budeme lépe přes intelektuální a rozumovou činnost. Myšlení má tendenci rozbíjet zaběhlé myšlenkové postupy a šablony, protože si uvědomuje, že největší překážkou pokroku a poznání je setrvávání na standardizovaných modelech. Myšlení je spojeno s humanitou, antimilitarismem a kolektivním soužitím.

Déle trvajícím aspektem bude sextil Saturna s Neptunem (přesný ve čtvrtek), který bude aktuální také v červnu a listopadu roku 2019. A protože je Neptun v domovském znamení Ryb a Saturn je také doma v Kozorohu, jejich harmonické propojení je vynikající pro duchovní práci.

Duchovní práce může být více vědomá, více se dařit v našem hmotném světě. Uvedu příklad. Neustále narážíme na podobné problémy a konflikty během svého života. Častěji potkáváme lidi nebo partnery, kteří rovněž jednají podle podobného vzorce. Tento vzorec je rozklíčovatelný pomocí horoskopu narození. Proč je potřeba horoskop? Protože jsou to vzorce nevědomé, které z nás často nedostanou ani nejškolenější psychologové po mnoha sezeních. Bez cílevědomého školení naší mysli neuskutečníme v životě ani jedno svobodné rozhodnutí. Budeme povětšinou jednat dle modelu. Tyto modely vznikají z našich identifikací s různými rolemi v minulosti, a tudíž spontánních emocí. Je třeba být pozorný co nejvíce v přítomnosti, pozorovat své reakce a postupně se je snažit měnit, ovládnout své modely. Je to práce na delší dobu, ale má vynikající výsledky. Čím dál víc je zařazuji do mých konzultací, protože takto se dá jedině získat svoboda. Učit lidi vymanit se ze stereotypů, a tudíž řídit svůj život, má větší váhu než, dělat lidem predikce a nechávat je v nevědomosti. Tento sextil nám bude nápomocen být bdělý a vytrvalý v práci na naší duchovní cestě, na cestě životem, aby po nás nezůstávala spoušť. Uvědomíme si nutnost poměrně tvrdé práce a určitého sebezapření ve spojení s duchovnem a naším pokrokem. Není to jen nechat se vést a meditovat bez toho, abychom neměli jasný konkrétní cíl, o kterém víme z důvěryhodných zdrojů. Těmito analýzami a prací se svou myslí se dá léčit a odstranit spousta fyzických a psychických problémů. A to se snažím předávat svým klientům, v tom vidím obrovský smysl a pomoc.

V sobotu nad našimi hlavami vznikne nepříjemný kvadrát mezi Marsem v Beranu a Plutem v Kozorohu. Cítit bude celý týden, ale čím blíže sobotě, tím silnější účinek. Lidé, kteří mají v horoskopu narození tyto dispozice, mohou být tímto tranzitem víc zmítáni. Má několik základních projevů a jedním z nich je obrovský tlak na druhé, téměř obscesní nutkavé chování, kterým člověk může ničit sebe i okolí. Vnitřní tlak za každou cenu zvítězit a použít k tomu různé donucovací prostředky. Je to aspekt násilí, jež má milion odstínů, které si pachatelé ani oběti neuvědomují. Existují velmi zřejmé formy fyzického násilí, právě tak ovšem existují skryté formy psychického násilí, jako například odpírání lásky a zájmu, mlčení, vymezování, nevšímavost, mobbing. V těchto znameních má velkou sílu a může se jednat o hry kdo z koho a jeden by z toho zešílel.

A zase jsou tu dvě strany. Jedna, která tlačí a druhá, která raději vykoná, aby byl klid. Klienti mi s tímto problémem často říkají, že raději ustoupí a nejdou do konfliktu, ale tímto uhýbacím procesem neléčí sebe ani vykonavatele jakéhokoli druhu násilí a situace se opět stává „osudem“, bez vůle být sám sebou a tím napravit i druhou stranu. Tlak lety zesiluje a projevuje se psychosomatickými problémy různého druhu. Tak, jak dodržujeme hygienu fyzickou, bychom měli čistit i nitro od různého znásilňování a popírání v případě aspektu Pluto kvadrát Mars.

O víkendu je tu však i povzbuzující aspekt (přesný v neděli) – Venuše ve Střelci trigon Uran. Je to aspekt svobodných a autenticky vyjádřených emocí, hravosti a chuti podstoupit neobvyklé zážitky, výlety. Vztahům se bude dařit, pokud bude přidělen prostor osobní nezávislosti. S touto kombinací se pojí někdy ale i citlivost vůči odmítání. Člověk ji maskuje nezájmem, touhou po svobodě, nepřilnavostí, neosobním, ale spíše přátelským chování.

Uran nás nutí, abychom radikálně lámali normy v jakékoli oblasti. Pokud je zde krásný trigon k Venuši, jakákoliv změna ve vztazích má pozitivní a harmonický dopad. Nejde o nic víc, než prostě chuť něco udělat jinak a mohou to být drobnosti, protože k velkým životním změnám jsme spíše přiváděni ruku v ruce s nějakým dlouhodobým stresem, fyzickými či psychickými problémy, prostě přes nepohodlí. To je však vidět individuálně až z horoskopu narození a vlivům planet na něj.

Zkuste své osobní vztahy oživit, protože i harmonický aspekt neosobního a proměnlivého Urana s emocionální a osobní Venuší není tím nejkompatibilnějším vlivem. Člověk začíná být přesycen vztahy, které ho už nevzrušují a nedráždí.

Změna neznamená pustit se větve nad propastí. Změna nemůže být všeobecně vhodnou strategií pro každou představitelnou situaci. Něčeho se zbavíme rádi a rychle a jiné věci musíme odkládat velmi opatrně. Vždy je to velmi individuální, jako cesta každého člověka.

Naše víra v trvalost věcí a emocí je jedním ze zdrojů našeho trápení. Jsme připraveni příliš rychle uvěřit, že spontánní chování určitého člověka o něm vypovídá všechno a my proto můžeme počítat se stabilními osobnostními vlastnostmi. Někoho milujeme a rádi bychom, aby tento stav zůstal až navěky, ale to se nemůže nikdy stát, naše city se budou měnit, proto je většina lidí tak zklamaná ve vztazích. Nechají se zmítat emocemi a bez školení mysli jsou stále časem nespokojení.

Víkendový aspekt využijte spíš pro drobný úlet, dobrodružství, než pro spoléhání se na to, že neobvyklý zážitek se zafixuje napořád. Přeje společenským a hlavně přátelským setkáním, cestování a studiu.

Naše cesta životem je cestou neustálé přeměny. Je třeba být se všemi oblastmi v harmonii a žít proto v tom nejlepším z možných světů. A na závěr jedna krásná pasáž z Písně věčnosti od Hanse Sternedera: „Jen ten, kdo se prostřednictvím lásky stal vědoucím, bude osvobozen z kříže příčiny a následku, na nějž jej přibila neznalost. Jen láska může ukončit koloběh znovuzrození.“

Přeji další krásný týden plný vzrušujících zážitků.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.