Horoskop na týden od 3. září 2018

2. Září, 2018

Milí přátelé, příští týden se Saturn vrátí do přímého chodu a retrográdní už zůstanou jen transsaturnské planety. Nadále převládají zemská znamení. Věci se začnou čím dál víc hýbat, ale to už musíte vnímat nyní.

Merkur vstoupí ve čtvrtek do znamení Panny a po zbytek týdne začne vytvářet krásný zemský trigon se Saturnem a Uranem. Tento typ Merkura je vázán na očistné procesy člověka na všech úrovních. Pannenský Merkur více pozoruje, analyzuje a na základě zjištěného diagnostikuje stavy svého vnitřního světa i vnějšího okolí. Také klade důraz na pracovní podmínky a přizpůsobení se jim.

V zásadě je dobré během tohoto trigonu využít větší rozlišovací schopnosti své mysli a podívat se na to, jak se přizpůsobujeme svému okolí. Nemělo by z toho vyplynout to, že se podřizujeme, což je spojeno se sebezapřením. Dochází pak k tomu, že nedokážeme svobodným způsobem dát přirozeně najevo své city, vnímat svá citová hnutí vůči ostatním. Dochází k emocionálním blokádám a jako druhotný projev tohoto stavu psychiky je projekce do fyzického těla a zdravotní problém. To by však mělo být za tohoto mimořádně analytického seskupení dobře rozpoznáno a napraveno.

Ve fyzické rovině je ideální doba pro očistu ve formě nejrůznějších diet, veganství, půstů, klystýrů s cílem pročistit tělo. Na té jemnější úrovni se bude čím dál více projevovat touha po duchovním pročištění formou meditací, studiem duchovní literatury, prací s vlastní myslí. Obojí je v naprostém pořádku, ale je to jen polovina skutečné očisty. Ta nejpodstatnější spočívá právě v přenastavení své nezdravě podřízené role na přizpůsobení se ve smyslu přiměřeného chování v dané situaci. Panna je pohyblivá, padající kvalita zemského živlu. Je tolik potřeba, abyste byli každý sám sebou, jiný, každý dělal svou určitou práci, hrál svou určitou roli a zároveň splýval s celkem a nenarušoval jeho dokonalost.

Každý rok touto dobou jsou pro to silnější podmínky díky energii znamení Panny, ale letos je to krásně doplněno harmonickým zemským trigonem. Určitě se všem, kteří máte vůli, podaří vybalancovat váš způsob služby ve prospěch celku s co nejmenším sebezapřením.

Jinak Merkur vstupující do Panny přinese až do 22.9. více racionalismu, potřebu vytyčování plánů a schémat, systematizování a třídění. Plánujte a konejte, půjde vám to výborně.

V pátek dochází k malému odlehčení, protože Slunce je v přesné opozici k Neptunu. O stejném tématu bude i nedělní nov. Den před a po pozor na sebeklam, jasné vnímání a realistický pohled na sebe sama. Během této konstelace si můžeme něco nebo někoho nerealisticky idealizovat. Je však také potřeba dodat, že se během zážitků deziluzí skutečně naučíme něco o vyšší realitě. Je to nejlepší možné východisko, které člověku nabízí sama příroda k tomu, aby se osvobodil z nevědomosti a oblouznění naší „snovou“ realitou a vstoupil do světa poznání.

Ještě jedna exaktní a důležitá konstelace nás do konce příštího týdne nemine. Je to kvadratura Marsu z Kozoroha na Venuši ve Vahách v sobotu 8. 9. Cítit ji budeme i pár dní před tímto dnem. Mars je v Kozorohu v silném postavení. Kozoroh je znamením silné osobní disciplíny. Mars je planetou značných bojovných emocí, sexu, zášti, hněvu a nespoutané energie. Tady vidíte, že pakliže máte sebekázeň, dokážete krásně pracovat i se syrovými martickými silami. Pokud není Mars disciplinovaný, jak ukazuje povýšení v Kozorohu, je destruktivní. Mars se dostal po delší době do přímého chodu. Energie Marse v mnoha lidech byla potlačována, neprotékala správně, občas vybuchla. Tyto dny může docházet mezi partnery k odporu, vzteklým a destruktivním emocím. Lidé začnou odkládat blokující zátku svého martického vyjádření. Opačné pohlaví vás bude silně přitahovat, ale něčím zároveň odpuzovat. V této době je větší pravděpodobnost znásilnění a sexuálních excesů.

Skutečná láska existuje, ale nenajdeme ji ve způsobu, jakým k lásce přistupujeme. Nežije v našich snech, že jednou potkáme dokonalého partnera. To pravé naplnění je tu s námi právě teď a tady, s námi a v nás, v realitě našich životů. Musíme se jen rozpomenout.

Pokoj a štěstí nalezneme jen tehdy, vzdáme-li se všeho, čím si snažíme svou lásku k druhým podmínit. Chceme-li se takovému přístupu naučit, je to proces nesmírně náročný a dlouhý. Jedním z mála lidí, které milujeme nepodmíněně, jsou naše vlastní děti. Pusťte všechna očekávání k vodě a zanechte pokusů o to, nějak jiné změnit nebo napravit. Koncem týdne naše představy, zdá se, stejně moc naplněny nemusí být.

Milí přátelé, přeji vám ze srdce báječný zářijový týden a ať jste co nejvíce obklopeni láskyplnými lidmi.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

 

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.