Jen pro odvážné! Horoskopy teroristů…

15. Únor, 2017

Naprosto chápu, že toto téma může někomu připadat příliš morbidní nebo o něj zkrátka nemá zájem. To je v pořádku. Já jsem ale od přírody založená tak, že se nepohodlným a nepopulárním tématům nevyhýbám. Navíc, ať už chceme nebo ne, události posledních několika málo let dokazují silně vzestupnou tendenci teroristických činů a proto je přirozené zabývat se jimi i v astrologii.

Pominu-li častý náboženský podtext, co by mělo být typickým rysem v horoskopech teroristů? Není třeba hledat žádné komplikace, jednoduše by mělo jít o lidi s výraznými sklony k fyzickému násilí. Ale nejen to, mělo by se jednat o poměrně silné osobnosti, byť narušené. Protože teroristé si dobře uvědomují, že při činu s velkou pravděpodobností přijdou o svůj vlastní život, což je pro slabší povahy těžko překonatelná překážka. Když to tedy shrnu a zkrátím, pachatel teroristického činu by měl mít silnou a násilnou povahu.

Když jsem se zcela nahodile podívala do horoskopů zhruba 10 známých teroristů, předpokládané rysy jsem tam v různých kombinacích skutečně našla. V případě takto krátkého vzorku samozřejmě nemohu seriózně dělat žádné statistické závěry, ale o to mi nejde. Nejsem matematik a nemám ani čas zabývat se širším vzorkem. Pro ověření fukčnosti astrologie jsou má zjištění dostatečná.

Aby článek nebyl příliš dlouhý, nebudu zde psát detaily z jejich životů, ani co a kdy provedli. Uvedu pouze jejich jména a v případě zájmu si vše potřebné lehce dohledáte na internetu.

Amédy Coulibaly – jeho horoskop obsahuje stelium Mars, Saturn, Pluto ve Vahách, přičemž Luna v Beranu je na něj v opozici a Venuše v Kozorohu pak v kvadrátu. Slunce v kvadrátu na Uran už pak v podstatě ani není potřeba zmiňovat. Jedná se o mimořádně závažné konstelace, které přesně popisují naše výše uvedené premisy.

Jan-Carl Raspe – stelium Slunce, Venuše, Pluto ve Lvu a celkem 5 planet ve Lvu, navíc konjunkce Luna Mars v Panně v kvadrátu na Uran v Blížencích. Opět silně problematické prvky a splněný předpoklad.

Erick Schmitt – stelium Luna, Uran, Mars v Raku pod kvadráty Jupitera z Berana a Neptuna z Vah. V horoskopu je navíc Slunce a Pluto ve Lvu.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel – Luna v kvadrátu na Mars v Rybách a opozici na Saturn ve Štíru. Venuše v konjunkci s Marsem a v kvadrátu na Saturn. Konjunkce Merkur Uran ve Střelci v kvadrátu na Mars. V horoskopu je navíc Neptun, Jupiter a Slunce v Kozorohu.

Adel Kermiche – Mars na Ascendentu, stelium Slunce, Venuše, Saturn v Beranu v domě 7., Luna ve Vahách v opozici na Merkur v Beranu a kvadrátu na Neptun.

Christian Klar – Luna v Beranu v opozici na Neptun, Mars ve Štíru v opozici na konjunkci Merkur, Jupiter. Venuše a Merkur v kvadrátu na Pluto ve Lvu.

Chérif Kouachi – stelium Slunce, Venuše, Merkur a Uran ve Střelci. Mars v Kozorohu v kvadrátu na konjunkci Satrun, Pluto ve Vahách/Štíru na IC. Luna v Býku v opozici na Jupiter ve Štíru.

Saïd Kouachi – Luna ve Lvu v kvadrátu na Uran ve Štíru. Venuše v Raku v kvadrátech na Mars ve Štíru a Pluto ve Vahách. Merkur konjunkce Saturn v Panně v kvadrátu na Neptun ve Střelci.

Nechci dále nudit čtenáře, kteří se v uváděných symbolech nevyznají. Podtrženo sečteno velmi často vidíme významně poškozené osobní planety a hlavně Lunu, Venuši a Slunce, jakožto nositele života a radosti. Tyto planety jsou v horoskopech teroristů často „pod útokem“ takzvaných škůdců, tedy planet jako Mars, Pluto, Uran nebo Saturn. Nebo jsou ostřelována mírumilovná znamení jako Váhy, Rak či Ryby. Ataky jsou pak posilovány prvky v Beranu, Štíru, Kozorohu nebo Lvu.

Škůdci se těmto planetám ale jenom říká. Symbolizují energii, která může být zkázonosná v případě, že nositel horoskopu podlehne jejím tendencím se projevit. Znovu opakuji, že naše horoskopy nám svobodnou vůli neberou. Jakýmkoli sklonům se máme možnost postavit a nepodlehnout. Protože právě toto je ale ve skutečnosti mimořádně obtížné, většina lidí je doslova vláčena svou povahou, svými tendencemi. V případě uvedených teroristů se tedy bohužel jedná o neschopnost vzdorovat nutkání k násilným projevům různého druhu i rozsahu.

Pro astrology je zkoumání těchto horoskopů přínosné jako potvrzení konstelací s potenciálem realizovaného fyzického násilí. V horoskopech teroristů se vyskytují v téměř učebnicových podobách. Takový astrolog pak může být lidem užitečnější. Například tím, že klienta s podobnou konstelací může varovat před sklony k agresivnímu jednání, může v něm nastartovat proces uvědomění a zvýšit míru sebeovládání a ohleduplnosti. Jiná cesta než práce na sobě samém přitom podle mě ke spokojenému životu nevede.

Nepodléhejme negativním tendencím v nás!

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.