Jupiter ve Štíru 10. října 2017 – 08. listopadu 2018

10. Říjen, 2017
Témata, která se budou ve větším rozsahu diskutovat:
 
sexualita, smrt a znovuzrození, regenerace, hojení, transformace, moc, okultní síly, odpadky, intimita, důvěra, tajemství, hypotéky, půjčky, finanční zdroje, pojistky, těžba, hackování, pandemie a mnoho dalšího.
 
Průchod Jupitera celým zvěrokruhem trvá přibližně jeden rok. Během něho vytvoří konjunkci nebo příznivý trigon se Sluncem těch, kdo se narodili ve znamení Štíra, Raka a Ryb. Ovšem nedotkne se pozitivně jen vás, kdo zde máte umístěné Slunce, ale i jiné osobní planety, ASC, MC. Vždy je to však přísně individuální, protože záleží na aspektaci a tranzitech ostatních pomalejších planet vůči horoskopu narození. Astrologie může opravdu fungovat jenom při komplexních analýzách. Ve hře je vždy mnoho prvků.
 
Sexualita
 
Existuje sexuální potěšení, které jste chtěli vždy zažít? Jupiter ve Štíru může tuto touhu zesílit. Řekněte si o to, po čem toužíte. Sexuální energie je zvýšená a citlivá na podněty. Štír je ženské znamení, proto by měl být kladen důraz zvlášť na ženu a její prožívání radosti a rozkoše. Může se klást větší pozornost na sexuální osvětu a legislativu kolem pornografie. Úplně skvělé je začít s léčením menstruačních nebo klimakterických potíží. Vhodné jsou sakrální terapie, tantra, hormonální jóga.
 
Léčení obecně
 
Také s našimi nejhlubšími psychickými tajnostmi se můžeme o hodně víc setkávat. Je potřeba je pojmenovat a seznámit s nimi naše nejbližší, přestat je zašlapávat, podívat se na ně tváří v tvář, skoncovat se strachem z nich. Pokud to nezvládnete sami, najděte si uzdravující komunitu, terapeuta nebo přátele, kteří vám poskytnou potřebnou podporu a budou vás provázet. Je to období naprosto blahodárné a uzdravující pro lidi, kteří nemají úplně dobrý psychický balanc (úzkostné a panické poruchy, různé formy strachu z čehokoli, obsese, fobie). V hloubkových analýzách často docházíme s klienty k tomu, že většina strachů má jednu jedinou příčinu a tou je strach ze smrti, ze ztráty kontroly a vědomí. Pro léčení je dobré naše vědomí rozšiřovat a pravdivě si přiznávat naše stíny. To je cesta Jupitera ve Štíru. Pak uvolňujeme ohromné regenerační síly, které každý z nás má.
Odpad i odpadky
 
Štír je znamení podzimu, padajícího listí, tlení a rozkladu. Vypořádává se s veškerým odpadem už použitého a mění ho na hnojivo, probíhá zde alchymie života, smrti a znovuzrození. S Jupiterem ve Štíru se zvyšuje porodnost na planetě a tím se samozřejmě zvětšuje i odpad. I tohle by se na světové úrovni mohlo začít vymykat kontrole a nastoupí diskuze ohledně efektivity zpracování odpadu.
 
Nejhlubší stínová témata
 
Ať se nám to líbí nebo ne, všichni máme stínovou stranu, díváme se na nehody, sledujeme se zaujetím neštěstí a boje jiných, někdy máme zákeřné myšlenky a mohla bych pokračovat. Všichni jsme nějak vychýleni od ideálního středu a je potřeba přijmout společností nepřijímané části nás samých. Mělo by se nám dobře pracovat se stínovými tématy. Zajímavé a hlavně důležité jsou pro nás takové oblasti, proti nimž bojujeme a jimž se vyhýbáme. Všechno, co nám nahání hrůzu, bychom měli nahlédnout jinak, uzdravit náš pohled. Toto tajemství uzdravení je i v příběhu o svatém grálu. Poctivost k sobě samému patří k nejtvrdším požadavkům, jež na sebe člověk může klást. Tam leží cesta k uzdravení všech našich problémů a nemocí a touto cestou se snažím vést sebe i lidi, kterým pomáhám.
 
Peníze, finanční zdroje, pojistky
 
Zvažte investici do vybraných produktů fungujících na principu sdílené ekonomiky. Na řadě je i potřeba zrevidovat, za co platíme pojištění. Celé pojišťovnictví je jen obchod se strachem. Zamyslete se, co je platit opravdu nutné, kde úřaduje strach a všeobecné mínění o prospěšnosti. A hlavně se nad tím zamyslete sami. Víte opravdu všechno o plnění svých pojistek? Člověk se pak lehce setká se situací, kdy se při plnění dozvídá, proč nic nedostane, přitom celý život někomu platí. Je vhodná reorganizace společných peněz v partnerských vztazích. Je i zde všechno skutečně v pořádku nebo jen zametáte pod koberec ožehavé téma?
 
Nerostné suroviny
 
Určitě dojde k objevení nových zdrojů nerostných surovin a drahých kovů.
 
Smrt a témata s ní související
 
Problematika smrti a otevírání neveselých témat kolem tohoto fenoménu nás nemine. Budeme si víc uvědomovat, že smrt neznamená nebytí, ale pouze opačnou formu bytí, nám nevědomou. Duše je sem inkarnována za účelem poznání z bezčasové a bezprostorové jednoty. Musíme procházet subjektivní časovou osou a vyvíjet své vědomí. Také témata euthanasie, trestu smrti a paliativní péče budou častěji diskutována. Není vyloučeno ani úmrtí významné osobnosti ze světa vysoké politiky či religionistiky, s patřičným nákladným ceremoniálem.
 
Moc, mafie
 
Bohužel musím zmínit sílící vliv mocenských a mafiánských praktik. Podsvětí a utajené finanční skupiny budou i nadále s úspěchem ovlivňovat vysoce postavené politické činitele. Manipulace, tahání za nitky, to vše je ve hře.
 
Rakovina
 
Šíření osvěty v onkologii. Lidé se budou víc zajímat o jiné zdroje léčby než je klasická medicína, myslím tím zdroje naše vnitřní.
Náboženství
 
Rozmach či legalizace násilných a neúprosných náboženství.
 
Témat, o nichž by se dalo v souvislosti se vstupem Jupitera do znamení Štíra psát, je samozřejmě daleko víc, nicméně omezená je nejen vaše trpělivost, ale i mé časové možnosti:).
 
Veronika Navrátilová, telefon: 603 572 667, email: ctuhoroskopy@gmail.com
autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.