Mars vstoupil do Býka, Merkur do Berana

14. Březen, 2017

V těchto dnech se nám trochu pozměnila atmosféra na nebi. Koncem minulého týdne vystoupil Mars ze znamení Berana a vpadl do Býka, kde se zdrží až do 21. dubna. V pondělí večer se pak Merkur musel rozloučit s Rybami a do 31. března bude jeho přechodným domovem znamení Berana.

Začněme třeba Marsem. Ten mimojiné symbolizuje naši energii, inciativu a schopnost konat. Znamení Berana, které čerstvě opustil, bylo jeho přirozeným domovem, tedy místem, kde se cítil maximálně dobře a silně. Není divu – znamení Berana dává v něm stojícím planetám vlastnosti, které jsou typické pro planetu Mars. Spojení těchto dvou energií tedy jakoby znásobuje „Marsí“ projev. Mars v Beranu dělá ze svých nostielů mimořádně iniciativní jedince s vůdčími sklony. Jde o soutěživé tvory, kteří příliš neberou ohled na své okolí a chtějí především prosadit svou vůli a to co možná nejrychleji. Bývají bojovní, impuzivní a tak dále. Tento typ energie se skvěle uplatňuje například při sportovních kláních, ale horší už je to s její aplikací v dlouhodobém horizontu. Toto je jednoznačná slabina Marsu v Beranu a tím se konečně dostáváme ke znamení Býka.

Mars v Býku je totiž naopak špatný sprinter, ale o to lepší vytrvalec. A vůbec není nutné aplikovat toto pravidlo pouze na oblast sportu. Jakékoli naše snažení a kterákoli naše aktivita s Marsem v Býku je spíše pomalá, ale dobře promyšlená, naplánovaná a především robustní. S Marsem v Býku jdeme za svým cílem s pevnou vůlí a připraveností vytrvat i přes všemožné překážky, které nám mohou být kladeny do cesty. Díky těmto vlastnostem jsou lidé s Marsem v Býku značně výkonní a úspěšní v dlouhodobém horizontu. Často jsou velmi aktivní ve výdělečné činnosti. V případě poškození negativními aspekty ale hrozí naopak lenost nebo marnotratnost. Nicméně snažme se současný průchod Marse Býkem využít pozitivním způsobem, vytyčme si cíl a skutečně se zakousněme do jeho budoucí realizace, nenechme se setřást:)! Mars v Beranu mohl svou iniciativou něco nového začít a teď s Marsem v Býku si na to můžeme vzpomenout, vrátit se k tomu a pracovat na dotažení…

A teď pár slov k Merkuru. Pokud Mars je energií a činem, Merkur je naší myšlenkou a slovem. Možná si ještě pamatujete, jak jsem v nedávném článku popisovala působení Merkuru v Rybách. Byl navíc v konjunkci s Neptunem, Rybím vládcem. Merkur, který byl do včerejška v Rybách, vytváří myšlení ovlivnitelné a inspirované. Lidem s tímto Merkurem do určité míry chybí schopnost uvažovat logicky a prakticky, na druhou stranu ale svým slovem dokáží pohladit po duši a jejich vyprávění se krásně poslouchá. Jde o mimořádně vnímavé jedince s velkou fantazií a proto není divu, že se mezi nimi vyskytuje mnoho umělců. Ale – tento Merkur má někdy problém názory pouze nepřebírat, ale také vytvářet své vlastní. A když už nějaký názor má, může scházet odvaha na jeho vyjádření.

Teď nám ale Merkur vstoupil z Ryb do Berana a s naším myšlením se tím vše mění. Najednou se s názory roztrhne pytel. A přestože půjde nezřídka kdy o názory radikální, odvaha k jejich prezentaci nebude chybět ani omylem:). Skutečně, tak obrovský rozdíl je v astrologii mezi znameními Ryb a Berana. Merkur v Beranu je v komunikaci nepřehlédnutelný, hlásí se o slovo, je hlučný a hádavý, ale nápady a názory má. Jako vždy má své lepší i horší chvilky a hodně záleží na jeho aspektaci dalšími planetami. Merkur v Beranu dokáže rychle uvažovat i mluvit, na druhou stranu někdy by měl radši pomlčet alespoň než si napočítá do deseti, protože taktem právě neoplývá. Ale pojďme se podobně jako v případě Marsu v Býku snažit držet těch pozitivnějších schopností Beraního Merkuru. Můžeme to vzít jako výzvu a snažit se v této době přijít s novými nápady (ideálně ne příliš ztřeštěnými:)) a v patřičných situacích zkusme odložit stranou politickou korektnost a nebojme se pojmenovat věci pravými jmény. A tu největší výzvu jsem si nechala nakonec – jistě jsou mezi Vámi tací, kteří problém vyjádřit názor nemají, mírně řečeno:) – konkrétně Vy prosím svá slova spíše kroťte, řádení příliš ostrého jazyka může mít nedozírné následky…

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.