Novoluní v Býku v neděli 5. května

3. Květen, 2019

Novoluní je vždy nový začátek lunačního cyklu. Tentokrát je na 14. stupni Býka v neděli 5. 5., 45 minut po půlnoci.

Býk je o našem hodnotovém systému, co má pro nás cenu a jak oceňujeme sami sebe. Novoluní je v harmonickém aspektu k Saturnu a Venuše, jako vládkyně Býka, je na Saturn v kvadratuře. To je krásně vyrovnané, nechybí podnět a výzva a zároveň je zde možnost praktického a plodného řešení. Základním principem je zde pasivně přijímající touha. Rádi bychom si podrželi nezměněně všechno obšťastňující prožívání a otevřeli se životu všemi smysly a city.

Objevujeme vlastní sebehodnotu. Do značné míry to souvisí s tím, jak prožíváme svou tělesnost. Líbí se nám naše tělo, máme z nějaké jeho části komplex, snažíme se něco zakrývat? Stojí nás to hodně energie a kontroly? Svým tělem jsme limitováni už od narození, během celého života. Je přesně tak nedokonalé, jako my sami. Zase jde o to přijmout své tělo takové, jaké je. Tím se začínají čistit vitálně-energetická centra v našem těle a tělo se začíná samovolně uzdravovat z různých fyzických obtíží, také jde s tímto ruku v ruce sebehodnota duševní.

V našem západním materiálním světě se vyvažuje sebehodnota velmi umně finančními prostředky. Jakoby skutečné bytí spočívalo ve vlastnění, jakoby ten, kdo nic nemá, ničím nebyl. Aby si člověk získal respekt, měl by být movitý. Je to vyjádřením jeho schopností. Tato cesta je však slepá a je to jeden z důvodů lidského utrpení obecně.

Letošní Býčí novoluní je spojeno se souhvězdím Andromedy. Nachází se přímo na jejím levém chodidle, kde je nádherná dvojhvězda Alamak. Andromeda byla etiopská princezna, kterou dal její otec připoutat okovy ke skále, na radu věštírny v Delfách. Byl to trest za chvástavost její matky. Chodidlo je o vykročení a také má velký spirituální význam.

Andromeda se nazývá „žena v řetězech“. Všichni jsme spoutáni zvyky, které máme od svých rodičů, jsme do určité fáze našeho života bezbranní na vyvázání se z nich. Novoluní je vybídkou k uvědomění si některých z nich. Příběh Andromedy končí šťastně, vysvobodí ji bojovník Perseus, který se vrací z boje s Medusou, má v ruce její hlavu a po cestě narazí na Andromedu, osvobodí ji a vezme si ji za ženu.

Příběh je pochopitelně symbolický a bojovník přichází zvenku ne náhodou. Je výsledkem vnitřní přeměny připoutané ženy. K vysvobození vede nutně utrpení a strádání, ostatně to vidíme ve všech silných mytologických příbězích. Jen na jeho základě dochází k aktivaci naší svobodné vůle a chtění vyjít ze zvyků.

Je to tak, že jakmile citlivě vnímáme a pozorujeme svou neustále se opakující bolest a utrpení, naučíme se daleko lépe chápat sami sebe po fyzické, citové i mentální stránce. Ideje a plány mají často jen málo společného se životem – když nám ale není citově nebo fyzicky dobře, a my tu bolest opravdu prožíváme, pak je zdrojem obrovského poučení a vede k hlubokému pochopení sebe samých, nutí nás rozvíjet své bdělé vědomí, tedy skutečnou svobodnou vůli, která je jinak jen naší lží o svobodné vůli.

Změna je růst, je to pohyb a život. Někteří z nás mohou mít z růstu strach, protože z růstu vyplývá větší zodpovědnost za sebe i za druhé.

Transformace nikdy nemůže být dosaženo proti našemu tělu – a bez něho už vůbec ne. Teprve naše tělo nám umožňuje naplno prožívat tento svět, díky němu se dokážeme uzemnit – celé znamení Býka o tom mluví. Tělo je zdrojem mnohého potěšení. Díky němu však prožíváme také své hranice a značnou část svého utrpení.

V rámci spirituálního procesu, kterým všichni procházíme, poznáváme cenu těla, ale neměli bychom na něm lpět. Oceňujeme své tělo, ale neztotožňujeme se s ním. Rozvíjejme svého ducha, protože na hmotné úrovni dříve či později vše ztratíme a neměli bychom před tím zavírat oči. To nám pomáhá žít naplněnější a vědomější život, kdy si naším postojem tvoříme svou budoucnost.

Přeji nám všem příjemné novoluní v Býku.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.