Novoluní v Panně 30. srpna 2019

29. Srpen, 2019

V pátek 30.8. ve 12:37 vytvoří všechny rychlé planety stelium s novoluním na 6. stupni znamení Panny. Bude to nejsilnější novoluní celého roku, protože je Měsíc nejblíže Zemi. Kromě toho je srpnové novoluní skvěle aspektováno Saturnem a Uranem a vytváří tak uzavřený zemský trigon.

Uvědomujeme si své limity a závislost na silách přírody a života, svoji křehkost a fyzickou i psychickou zranitelnost. Místo nerozvážného plýtvání silami nastupuje hospodaření s nimi. Základním postojem je pozorování dění z odstupu a nabírání zkušeností.

Je vynikající doba pro organizaci svého života a plánování, čemu se budeme pravidelně a předvídatelně věnovat ve své každodenní činnosti. A tentokrát plánujme pečlivě, protože díky aspektaci, je vysoká pravděpodobnost vytrvání a ztotožnění se se svým programem.

Systematičnost a plánování nemůžeme na své cestě vynechat, jinak nedojdeme k cíli. Jen pravidelnost vytváří nové návyky. Je to proces, jenž nás posiluje a umožňuje nám pohybovat se vzhůru po vzestupné spirále růstu a změny, po spirále neustálého zdokonalování. Fyzické zdraví, velmi spojené se znamením Panny obecně, má vliv na mentální zdraví. Duchovní síla ovlivňuje společenskou sílu. Zlepšování se v kterékoliv oblasti posiluje i oblasti jiné.

Základní psychologickou potřebou krásného novoluní v Panně je zavedení rytmu a rituálu, pečlivého uspořádání každodenního života jako symbolického vyjádření paralelního uspořádání vnitřního života. Novoluní posiluje pozitivní vztah k práci a pořádku. Když se podíváme na lidi, kteří dosáhli dlouhodobého úspěchu v jakékoliv činnosti, vždy to bylo spojeno s vnitřní disciplínou a jasnou představou, jaké kroky je potřeba podniknout, s analýzou, které činnosti k mému cíli vedou.

Pokud se nenaučíme efektivně zacházet se svým časem, náš den se zaplní leností, bloumáním, odkládáním a časem se z tohoto přístupu objevují u mnoha lidí i deprese, které s tím souvisí víc, než si zatím umíme představit. Tímto přístupem se snažíme jen přežít, množit se a uspokojovat své smyslové potřeby, abychom zaplnili prázdné místo. Budeme pouze existovat, v souladu s okolnostmi, tak jak budou chtít jiní lidé. Budeme jednat reaktivně, aniž bychom naplňovali své jedinečné schopnosti, které dřímají v každém z nás.

Dalším rysem znamení Panny je schopnost něco obětovat. Není to nějaké sebemrskačství, ale nutnost života. Pokud to činíme vědomě, nemusíme být oběťmi různých nepříjemných okolností, kdy je nám něco nebo někdo brán. A protože znamení Panny je skromné, pracovité a zároveň zemské, je dobré si najít svůj vnitřní postoj ke každodenně konané práci, i přesto, že není našim smyslům příjemná. Nejdůležitější na cestě mentálního čištění není charakter práce, ale záleží na vnitřním ladění, s jakým je konána. Člověk by se měl naučit konat rutinu s radostí, a přitom být připraven konat cokoliv jiného, tak jak to život vyžaduje. Ten, kdo má oči otevřené a pracuje pro svět, je více duchovní než ten, který má oči zavřené a modlí se k Bohu.

Cvičit vůli k nepohodlným, ale prospěšným věcem je nezbytností. Spadá do toho třeba i vůle být laskavý, i když bychom se na někoho nejraději utrhli a city nám radí něco jiného. Lidé se mylně domnívají, že vůle je od přírody u někoho silná a u jiného slabá. Pravdou je, že silná vůle je vůle vycvičená, která je poslušná rozumu. Když se někdo s vycvičenou vůlí z popudu rozumu rozhodne pro určitou činnost, pak se vůle zapne do činnosti tím, že donutí tělo a city ke spolupráci, případně i navzdory tělesným a citovým odporům. City nejsou špatné, je jen třeba jejich správné a vědomé nasměrování.

Je velmi mylné se domnívat, že nemáme sílu, že to či ono nemůžeme dokázat. Kdykoliv takto uvažujeme, připevňujeme si další článek řetězu, který nás poutá, a přidáváme si další negativní autosugesci. Člověk se nestává čistším bez vlastní vůle.

Budeme mít hromadu kreativity, iniciativy a akceschopnosti, kterou použijeme bezpečným a zároveň inovativním způsobem. To díky nádhernému zemskému trigonu. Nejvíc to pocítí ti z nás, kteří máme silné prvky v zemské Panně, Kozorohu nebo Býku a obzvlášť v jeho první třetině.

Tak tedy pojďme otevřít diáře a plánovat, co a kdo nám stojí za omezenou energii, a jakými pravidelnými kroky se posuneme k cíli.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.