Novoluní ve Štíru 28. října 2019

26. Říjen, 2019

Milí přátelé, tentokrát se novoluní odehraje ve vodním, hodně emocionálním znamení Štíra. Je velmi vhodná doba podívat se na pocity a emoce, které jsme dlouhou dobu potlačovali. Naznačuje to nové emocionální nastavení. Dlouho jsme se snažili pro klid mlčet, nechat emoce vařit pod pokličkou, vlastně se umlčovat. Mohou to být ale i krásné emoce, které jsme se styděli vyjádřit, abychom nepůsobili dětinsky nebo něco nepokazili.

Novoluní je v opozici k Uranu v Býku. Prostřednictvím Býka vstřebáváme naději a prostřednictvím Štíra se setkáváme se svými strachy, včetně strachu ze smrti. Býk zastupuje připoutanost k formě a úkolem Novoluní ve Štíru je formu transformovat a pročistit. Býk je strukturovaná, pevná země, Štír je beztvará, temná voda. Obě znamení jsou pevná, mají silnou vůli překonat strach a pochybnosti a dosáhnout cíle. Mají vnitřní sílu čelit temnotě a najít své pravé Já.

Každý z nás využije Novoluní trochu jinak a v jiné oblasti života. Novoluní je na 4. stupni znamení Štíra, a tak oblast, do které tento bod spadá v horoskopu narození je oblastí, přes kterou promítneme energii Novoluní v našem osobním životě. Buď se budeme potýkat s vlastním vnitřním stínem, což je taková karmická suť a nebo ti nevědomější z nás mohou bojovat s druhými na vnějších bojištích života egoistickým a mstivým způsobem.

Častými tématy obecně mohou být také sex a peníze. Jsou to různé dohady o výživné nebo dědictví. Odevzdávání vlastního těla a sexuality z důvodu finančního zázemí. Pojďme se všichni podívat na tyto temné vody, zda v nich máme čisté svědomí. Nedáváme mezi lásku a peníze rovnítko?

Každý z nás může řešit otázku osvobozování se z pout hmoty a peněz nebo finanční nezávislosti. Nejsou vyloučeny ani nečekané výdaje, zase vše závisí na postavení v našich jedinečných horoskopech narození.

Uran, který tvoří k Novoluní opozici je planetou vyššího vědomí. Avšak než se může zrodit nový hodnotový systém, musí nejprve Štír zabít staré přetrvávající tužby, škodlivé postoje, chování, názory a emoce, které nás pronásledují. Jde o vědomé pochopení podstaty démona v nás, našich stereotypů v chování a reagování na vnější svět. Někteří lidé vše dokonce umí identifikovat, označit a pojmenovat, což je vynikající počin, ale dál už s tím většinou nic nedělají. Je potřeba přestat démona dál krmit, přestat se o něj starat, zalévat ho, hloubat nad ním a věnovat se mu.

Uran všechno staré odklízí a mění zásadním způsobem naše zažité stereotypy. Přeorganizovává naše vědomí, často je nejprve dezorganizuje.

Novoluní ve Štíru je spojeno s transformací a se zvládnutím vnitřních návyků, naším úkolem je zase si o kousek podrobit tužby ega, svou solární stránku. Učíme se být více přístupnější návrhům druhých, být méně rigidní, když se setkáme s nutností změny. Lidé žijící jen na smyslové úrovni jsou prověřováni prostřednictvím sexu, peněz, moci. Ostatní pracujeme na zvládání svého sarkasmu, uvolňujeme svou rigiditu, vzdáváme se nedůvěry a žárlivosti.

My všichni jsme polapeni ve své vlastní karmické síti. A co bychom měli udělat, abychom se těchto omezujících norem zbavili? Tyto vzorce z minulosti na nás silně a neustále tlačí a protože se cítíme nejistě, když se od těchto způsobů odchýlíme, musíme si najít něco daleko silnějšího. Jedinou věcí, která je dostatečně silná a neomezená pro toto odpoutání je síla duchovní. Ponechám na každém, aby si našel způsob, jak se naladit na vyšší sílu, která odpovídá jeho úrovni rozvoje.

A protože mnoho planet je teď ve znamení Štíra, je extrémně silný pro nás všechny. Přináší nám hodně silné vůle, ale je zde jeden moment, který nesmíme opomínat. Setkáme se s tím na našich cestách všichni mnohokrát. Přijdou časy, kdy ani naše vlastní vůle nebo naše fyzická životní síla nestačí na zdolání jakéhokoli problému, mohou to být deprese, onemocnění, vztahové problémy či finanční trápení. Je to proto, že musíme projít zkouškou víry. Bývá v dobách, ve kterých cítíme bezmocnost nebo neschopnost ovládnout situaci. Až dokážeme na krizi odpovědět upřímnou důvěrou v Boha, nebo v sílu stvoření, která nás všechny spojuje a sytí, napomůžeme tím uzdravení v celém našem životě.

Každý máme svou dráhu vyznačenou v horoskopu zrození a tu bychom měli následovat. Každý z nás má být jako hvězdy nad námi a jít po své dráze. Pokud se z ní snažíme vychylovat, život nás upozorní nepříjemným třením. Měli bychom mít v naší určenost důvěru a ne z dominance ega křičet: „Já chci“. Jen tak máme svobodu, v podvolení se zákonu. A o osvobozování se z uvěznění ve smyslovém a emočním světě je právě nadcházející štíří Novoluní. Tak pojďme nacítit, kde nás to vytrhává ze stereotypu, kde jsme ukončili naši zkušenost.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.