Osud a svobodná vůle

11. Únor, 2017

Horoskop sestavený pro okamžik zrození je považován za klíč ke každému osudu. Tělo a psychika jsou s prvním nadechnutím fixovány. Osud je velice složitou kombinací faktorů působících na mnoha úrovních. To je důvod, proč na něj existuje tolik různých názorů. Někteří lidé například považují za osud jen to, co se děje s tělem, jiní jej pokládají za příběh duše, další v něm vidí kombinaci obojího, ale jen na úrovni ega a formování okolím, zatímco jiní počítají jen s duchovním životem a oddělují ho od fyzické reality. Osud ale v sobě zahrnuje všechny tyto faktory, to je fyzickou situaci, jeho psychické aspekty i jeho duchovní a Božskou dimenzi. Je to vlastně jednota, která vytváří vhodné podmínky pro realizaci každého jednotlivce na jeho stupni vývoje.

Jsou zde dva rozhodující faktory. Tím prvním je svobodná vůle, kterou člověk může používat, když reaguje na svoji situaci, a tím druhým je smysl jeho osudu v souvislosti s tím, co se musí dozvědět o svém místě ve Vesmíru. Staří rabíni říkali: „ Ani jeden vrabec nepadne k zemi, pokud by to nebe nedopustilo.“ Jinými slovy řečeno, všechno se děje podle velkého plánu a všechno je zohledněno. Tento plán má mnoho fází. Dovršení jedné fáze může v některých případech trvat mnoho životů, v jiných je celý proces otázkou jediného života, jako tomu bylo například u Buddhy. Tento celkový plán je pro většinu lidí příliš velký, než aby mu během kraťoučkých  sedmdesáti let svého života dovedli úplně porozumět, nicméně mnoho lidí v rozhodujících momentech svého života tuší či vidí nějaký smysl své existence. Nemálo lidí doopravdy porozumělo svému určení a následovalo je. Tito lidé se diametrálně liší od zbytku lidstva, který si většinou svého osobního a kosmického cíle nevšímá a snaží se jen přežít a rozmnožovat.

Každá lidská bytost má svobodnou vůli, ale jen málokdo dbá o to, aby ji plně využil. Většina lidí raději dobrovolně podléhá jedné z funkcí. To znamená, že jsou ovládáni svým tělem či egem. Vidím to ve své praxi dnes a denně. Těmto lidem mohu krásně povědět jejich příští směrování, protože jsou tak líní použít vlastní svobodnou vůli a tím překonávat svůj horoskop a případnou nepřízeň. Práce vždycky tak trochu bolí☺. Mnozí lidé se řídí, jako přerostlé děti, jen tím, co jim diktuje společnost. Tento výrok zní možná tvrdě, ale pokud člověk přemýšlí o dějinách lidstva a vezme v úvahu, jak většina lidí umožňuje druhým, aby je ovládali, lze snadno dospět k závěru, že skutečná a zralá individualita je ve skutečnosti dosti vzácná.

Cílem každého Osudu je vytvoření podmínek, ve kterých by se taková individualita mohla vyvinout. Životní cesta lidského bytí má vést k úplnosti, každý sebemenší učební krok činí člověka lepším. Dokonalejším se člověk stává, když připojuje to, co mu ještě stále chybí, a integruje dosud nepoznané. Tak je člověk osudem zákonitě konfrontován vždy s těmi principy, které ještě sám neuskutečnil, které jsou mu dosud cizí nebo které mu zatím zcela chybějí. V tomto místě má astrologie svůj obrovský smysl. Astrologie má seznámit člověka s tím, jaký učební plán by v této inkarnaci měl splnit, a objasnit mu jednotlivé principy, s nimiž se bude muset sám vypořádat.

Z hlediska univerzálních principů též není divné, jsou-li každý život i smrt považovány za součást celku, v němž je každá generace jen krátkým obdobím v celkovém vývoji planety. Bohužel mnozí, kteří jsou vyškoleni  k pozorování psychiky, zapomínají na tyto širší dimenze, které vyžadují vnímavost k věcem, jež nejsou přístupné běžnému vidění světa. Zde leží obrovské možnosti astroterapie. Někdy plánuji popsat, jak lze využít analýzu horoskopu narození k řešení vážných nemocí a životních krizí pomocí uskutečnění stejného principu na různých rovinách reality. Jedná se o metodu, na které už několik let pracuji. Je to vědomé přesunutí symptomů. Ale o tom někdy jindy☺

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.