Prstencové zatmění Slunce a novoluní v Raku 21. června 2020

17. Červen, 2020

Mílí přátelé, před námi je silné zatmění Slunce s novoluním na 0. stupni a 21. minutě znamení Raka. Je v přesné konjunkci se severním lunárním uzlem. Když je zatmění na prvních minutách, má v sobě silný impuls začátku, něčeho nového, čistého a ve spojení s novoluním, které je začátkem dalšího lunárního cyklu, o to víc. Sílu přidává i fakt, že se zatmění odehraje ani ne den po slunovratu. Další mimořádná energie a intenzita je v konjunkci se severním lunárním uzlem v Blížencích. Události se v tomto případě dějí s větší naléhavostí a rychlostí. Konstelace zatmění nás bude ovlivňovat půl roku. Viditelné bude ve východní Africe, Arábii, jižní Asii i Číně a západním Pacifiku.

Nejvíc budou ovlivněni ti z nás, kdo máme Slunce nebo jiné důležité prvky horoskopu na pěti posledních stupních pohyblivých znamení Blíženců, Střelce, Panny a Ryb nebo na prvních třech stupních kardinálních znamení Berana, Vah, Raka a Kozoroha.

Zatmění je v blízkosti stálice Betelgeuse v souhvězdí Orionu, má charakter marticko-merkurický. Betelgeuse má v sobě bojovné naladění, rebelii, ale také odvahu a sílu. Na globální úrovni můžeme očekávat pokračování nepokojů a eskalaci násilí, protože konstelace na kolektivní rovině působí víc destruktivně. Celková úroveň vědomí je pochopitelně v davu nižší než na rovině jednotlivců. Lidé budou mít velmi bojovné naladění, často spojené s agresivitou. Což můžeme vidět už nyní například v Americe, pokud sledujeme jiné zdroje, než je náš mainstream. Stálice Betelgeuse má v některých starých textech symbol dešťové kapky. Můžeme tedy v létě očekávat více dešťových srážek a ničivých bouřek, se kterými je stálice spojována. Dle starých astrologů má Betelgeuse také neblahý vliv na úrodu a hospodářská zvířata.

Většina planet je retrográdních, zatmění tvoří kvinkunx na Saturn, který se vrací do Kozoroha a separační kvadraturu na Mars. Kvinkunx na Saturna je úplně přesný, tzn., že pro nás bude nutné přehodnotit hranice, které máme vůči lidem okolo nás. Někde je nutné poskytnout větší péči a oporu a někde zase ubrat.

Rak je znamením citových hodnot a žádá si bezpečí a ochranu. Lidé se cítí více zranitelní a každý z jiných důvodů. Někdo se víc obává o své zdraví, jiní mají strach ze ztráty pracovního místa nebo snížení příjmů, další o své nájmy, podniky, živnosti, o to, zda lidé budou mít na utrácení, každý očekáváme s napětím, co přinesou následující měsíce.

Za slunovratu ve znamení Raka k nám přichází vše nové, dosud nezrozené, nezformované. Znamení Raka je považováno za kosmické lůno. I proto ta silná symbolika něčeho nového, vstupujícího do našeho života. Zvětšenou obdobou mateřského lůna je rodina, ještě větší město, národ a největší obdobou je Matka země. Proto tématem následných měsíců bude hledání vlastní identity, což je v podstatě naše povaha, kterou začneme respektovat, a ne ji umlčovat, spíš s ní začít zacházet a nestydět se za sebe. Jen tak pocítíme bezpečí, které račí archetyp tolik hledá.

Zatmění také naznačuje, že hledat stále odpovědi v minulosti nebo hledat kořeny našich problémů u rodičů nikam samo o sobě nevede. To téma nás všude obklopuje a já jsem nikdy nepatřila mezi přívržence těchto filosofií. Vliv rodičů na nás je jen maličká část naší minulosti. Je to jen maličkatý fragment příčin a komplexů naší osobnosti. Většina terapeutů se domnívá, že příčiny našich vad pochází z jednání rodičů v dětství, a že uvědoměním těchto příčin a jejich zvědoměním odstraníme problém. A toto je jeden z největších mýtů psychoanalýzy, který se v těch nejmodernějších psychoterapeutických směrech začíná pojmenovávat. V evropské kultuře bohužel stále hromadně věříme, že výchova je nejzásadnější věcí, která nás formuje. Já s těmito směry nepracuji, protože tím předáváme opět odpovědnost na někoho jiného a už od prvopočátku se cítíme obětí. Tato projekce viny byla povýšena na vědeckou úroveň, kde je pod hlavičkou psychologie tento omyl schvalován, bohužel i ve většině alternativních přístupů. Každá teorie, která umožňuje projekci viny s jistotou najde absolutní většinu příznivců. Mně se po mnoha letech práce osvědčila buddhistická práce s myslí a člověkem, protože dává svobodu, zodpovědnost a výsledky. Ukazuje totiž cestu a plní to, co ostatní mohou jenom slíbit. Přátelé, není to výchova, která utváří pozdější osobnost a její problémy. Z horoskopů narození to vidím dnes a denně. Ty stále hledané kouzelné příčiny nejsou vůbec důležité a je jich nespočet. S minulostí i budoucností je dobré pracovat, ale malinko jinak a vždy je třeba vycházet ze stavu současného, co mohu udělat nyní, co je mojí silou a co slabinou, kde se nyní nacházím. Jen takto se dají dělat vědomé posuny. To, že za všechno mohou jiní, ať už v minulosti nebo nyní ukazuje, že změny mohu dělat zase jen skrze druhé, to mi nedává silnou pozici z hlediska sebevědomí. Pokud si neseme nějaké břemeno z minulosti, tak to neznamená, že bychom se měli zabývat příčinami.

A to samé platí o historii národů, velká resuscitace historických souvislostí může být na pořadu dne s akcentem do znamení Raka. Historie začíná vysvětlovat naši identitu. Ale zase, důležité je se poučit, ale vycházet ze současných možností, umět pracovat s přítomností, protože historie je neskutečně komplexní a lze ji nahlížet z různých perspektiv. A jak se stále přesvědčujeme, hlavně z pozic, ve kterých stojíme. V naší době posuzujeme historii víc třeba z pohledu postavení minorit, lidských práv a vše vidíme v tomto ohledu zveličeně, před sto lety bychom třeba pohlíželi po několika stoletích nadvlády Habsburků víc na národní suverenitu a ekonomickou soběstačnost a ostatní je upozaděno. Minulost je vždy tak trochu nebezpečné téma.

Životní okolnosti nejsou statické, není to nic, co nejde překonávat. A pohneme s tím jen nyní. I spiritualita a její hlubší prožívání je možná jen přes přítomnost, bez toho se nikdy nikam nedostaneme.

Zatmění přinese do života některých z nás mimořádné zvraty na našich životních cestách v oblastech, které naznačuje postavení a aspektace v horoskopu narození. Všímám si při konzultacích vlivu zatmění při významných životních změnách a mám před nimi skutečný respekt.

Přeji nám všem co nejpohodovější osudová posunutí.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.