Retrográdní Venuše v Beranu. Co nás čeká v lásce a vztazích?

4. Březen, 2017

První březnová sobota nebyla z astrologického hlediska zajímavá jen nádhernou exaktní konjunkcí mezi Merkurem a Neptunem v Rybách (doufám, že jste tvořili ostošest:). Kolem 11. dopolední se totiž do zpětného chodu začala otáčet Venuše, což je docela vzácný jev. Venuše se totiž stává retrográdní pouze zhruba jednou za rok a půl. Taková událost si tedy jistě zaslouží astrologovu pozornost a to obzvlášť, týká-li se planety ovládající naše vztahy a lásku.

V první řadě je potřeba vysvětlit si pojem retrogradity. Retrográdní planeta je ve zdánlivě zpětném chodu, což krotí její typický význam ve smyslu přímosti, otevřenosti nebo povrchnosti. Například retrográdní Merkur tak může být méně mluvný, ale naopak více hloubavý, zpětný chod Marse zase mírní jeho přirozenou výbušnost a činí jeho akce více promyšlené a jištěné (dvakrát měř, jednou řež).

Dále si musíme uvědomit, že retrográdní se právě nestává jakákoli Venuše, ale ta, která je v Beranu. A Venuše v Beranu je velmi speciální. Především je třeba narovinu říct, že v tomto znamení je planeta lásky v exilu, jinými slovy se nachází v místech, do nichž se svou přirozenou povahou vůbec nehodí. Proč? Venuše je přece planetou lásky, harmonie, tolerance a kultivovaného estetického projevu. Proto vládne Vahám, Býku a je povýšena v Rybách. Znamení Berana je přitom téměř opakem uvedeného, když důraz zde je kladen na uspokojování vlastních potřeb a ega.

Venuše v Beranu je tedy pro záležitosti vztahů a lásky obecně problematická. Tato konstelace se často vyskytuje u netaktních a urážlivých jedinců, kteří si myslí, že jsou středem vesmíru a pokud jim není věnována dostatečná pozornost a není jim náležitě lichoceno, cítí se dotčení a jsou naštvaní. Jejich vztahy jsou jako adrenalinový sport, kdy rychlost a vzrušení hrají prim. Jde o typickou konstelaci pro lásku na první pohled, lásku, která je velmi horlivá, intenzivní, ale trvá jen dokud neomrzí, což se v průměru pohybuje od jednoho týdne do jednoho roku:). O projevech Venuše v Beranu by se dalo samozřejmě pokračovat a jistě má i světlejší okamžiky, ale především jsem chtěla říct, že do vztahů vnáší sobecké tendence a chybí jí přizpůsobivost, tolerance a takt.

A teď zpět ke zmíněné retrograditě. Možná půjdu trochu proti názorovému mainstreamu, ale podle mě konkrétně Venuši v Beranu zpětný chod neuškodí. Je to přesně ten typ energie, kterému určité zatažení může prospět. Vztahy jsou totiž skutečně velice citlivá věc a všichni jistě dobře víme, jak pouhé jediné nepodařené slovo dokáže našeho milého/milou ranit. Kéž by tedy nastupující retrogradita Venuše, trvající až do 15. dubna, posílila ve vztazích naši trpělivost, laskavost a toleranci a naopak oslabila sobecké manýry, potřebu neustálého vzrušení a sklony ke svárlivosti. Její putování Beranem zpět k Rybám, tedy znamení, kde se naší planetě lásky moc líbí, má slova potvrzuje.

A Vy, kdo máte po boku partnera s Venuší v Beranu, prosím buďte připraveni na to, že teď může své city vyjadřovat o něco méně. Na oplátku ale o to hlouběji a navíc z něho můžete cítit více klidu, což si užívejte, protože si to jistě zasloužíte:).

Využijme tedy toto vzácné období k hledání cest k sobě, k prohlubování a zkvalitňování naší lásky a vztahů.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.