Rozhovor s astroložkou Veronikou Navrátilovou pro časopis Tajemné příběhy

12. Duben, 2017

Jak jste se dostala k takovému zajímavému povolání? Vnímala jste něco mezi nebem a zemí již odmalička?

Ano. Tyto věci jsem vnímala prakticky od dětství, což byla doba tvrdé totality. Na knižním trhu nebylo nic. Táta mi vyprávěl o mém dědovi, který uměl tušit budoucnost, lidé za ním chodili pro radu a útěchu, prováděl spiritistické seance s ohromujícími výsledky. Ač měl všechny možné tituly, nikdy se nad nikým nepovyšoval a věděl, že tyto věci jsou naprosto přirozené. Právě v jeho knihovně jsem našla první literaturu o telepatii a jasnovidnosti. Zemřel, když mi byly čtyři roky a svou smrt si předem poznamenal do diáře, který máme schovaný. Ten den tam stálo „Kdo umírá mlád, toho Bůh miloval“. Má touha po poznání byla obrovská, jednou v pubertě jsem hledala ve své knihovně a vypadla na mě učebnice astrologie, takový útlý brožovaný sešitek. Celý jsem ho přečetla ještě týž den a od té doby už nikdy neviděla. Nikdy jsem nepřišla na to, jak se tam dostal a jak zmizel. Je mi to dodnes záhadou. Tak začal můj vztah s astrologií.

Kdy jste „sestavila“ svůj první horoskop?

První horoskop jsem vytvořila ještě ručně, podle efemerid, což jsou tabulky polohy planet v určitém čase. Sestavit horoskop tímto způsobem dá poměrně dost práce, ale ani to mě neodradilo v pokračování. Takto jsem pracovala zhruba do mých dvaceti let, než jsem si koupila svůj první astrologický program Johannes. Dnes už s ním nepracuji, ale tenkrát to byl obrovský skok od rýsovaných horoskopů, jako za časů Keplera, k těm počítačovým. Tím prvním horoskopem byl můj vlastní a poté následovali všichni rodinní příslušníci, včetně těch, které jsem už neměla tu čest poznat. Data narození těch nejstarších jsem zjišťovala na hřbitově a jejich osudy objevovala v horoskopech. Byla to velmi romantická doba.

Co všechno musí astrolog znát a ovládat, aby se tak mohl nazývat?

V astrologii je základem všeho poznání a pochopení významu všech prvků, které jsou v každém horoskopu ve hře. To asi nikoho nepřekvapí, ale vtip je v tom, že těch prvků není málo a znát se dají výborně nebo nedostatečně. Máme 12 astrologických znamení, 12 domů, 10 základních planet, 5 aspektů, nespočet stálic a dalších citlivých bodů. Teď si představte, že všechny tyto prvky je potřeba dokázat mezi sebou kombinovat. I to se dá dělat buď dobře nebo špatně. Asi tedy budete souhlasit, že rozdíl ve výkladu stejného horoskopu různými astrology může být značný. Když to zkrátím, astrolog je podle mě hlavně člověk, kterého tato práce baví a věnuje jí tisíce hodin. Opravdový astrolog se díky své vášni vypracuje dříve nebo později a klient ho na základě spokojenosti neomylně pozná. Důležitá je tedy kombinační schopnost, analýza a syntéza, odborné i psychologické znalosti, empatie.

Jak probíhá vytvoření horoskopu? Z čeho vlastně čerpáte?

V dnešní době už je technická část sestavení horoskopu poměrně snadná, protože za vás udělá většinu práce počítač. Když bych tedy chtěla vytvořit například Váš horoskop, musela bych do programu zadat den a přesný čas Vašeho narození, pak souřadnice místa, kde jste přišla na svět a nakonec časovou zónu včetně dodatečné informace o možném letním čase. Po zadání těchto vstupních údajů mi astrologický program ukáže Váš horoskop a pak přichází ta těžší část, tedy výklad. To už bychom se ale vraceli k předchozí otázce.

Kdo se na vás nejčastěji obrací? Ženy, muži, lidé v nesnázích atd.?

Řekla bych, že je to tak 70 na 30 ve prospěch žen. Dnešní doba je specifická v tom, že už se na mě neobrací jen lidé v nesnázích, ale stále více přibývá těch, kteří se chtějí dozvědět, jak správně nasměrovat svého potomka nebo jak vhodně využít svého potenciálu a podle mě je to dobře. Každý člověk je totiž skutečně jedinečný, z pohledu astrologie už jenom proto, že neexistují dva stejné horoskopy. Dva lidé si tedy mohou být třeba hodně podobní, ale nikdy ne zcela stejní. A je dobře, když se lidé snaží hledat vlastní já a to v čem jsou jedineční. Jinak mám-li být upřímná, stále vede partnerská tématika, v mezilidských vztazích je bohužel hodně problémů.

Když k vám přijde zájemce o horoskop, co ho čeká?

Především ho čeká můj opravdový zájem. Dovolím si tvrdit, že tento přístup není ze strany terapeutů zdaleka automatický. Byť je to paradox, protože je to jeden z důvodů, proč za námi lidé přichází. Mě má práce opravdu baví a svých klientů si velmi vážím, vyvíjím maximální a upřímnou snahu pochopit jejich situace a hledat řešení. Když mě má navštívit klient, s jeho horoskopem jsem dopředu seznámená, tedy nezdržuji ho s tím, že teprve po jeho příchodu začnu do programu zadávat jeho data a pak nějakou chvíli tiše analyzuji, co vidím. Naopak, poměrně rychle se dialogem dostáváme ke klíčovým tématům jeho života, ať už obecným nebo aktuálním. Často se pak zabýváme i horoskopy jeho blízkých a výhledem do budoucna. Jak už jsem předeslala dříve, téměř nikdy nechybí rozbory partnerských vztahů.

Můžeme věřit horoskopům, co najdeme v časopisech?

Mám-li být solidní, nemohu tvrdit, že novinové horoskopy jsou vrcholem astrologie. Já ale věřím, že čtenáři pro tento fakt mají pochopení. Zkrátka není možné hodit do jednoho pytle všechny Berany a napsat pro ně výstižnou týdenní nebo měsíční předpověď. Má to dva hlavní důvody. Jednak je znamení Berana příliš široké a je zásadní rozdíl, když má někdo Slunce na jeho třetím nebo devatenáctém stupni. A také není možné zužovat astrologii pouze na polohu Slunce. V našich horoskopech je přece mnoho dalších důležitých planet a prvků, takže časopisové horoskopy jsou odsouzeny k tomu, aby jim byla přikládána pouze velmi orientační váha. Ale opět musím zopakovat, že i tak mají svůj smysl, lidé se nad nimi baví. Každopádně, seriózní astrologie existuje a má-li o ni někdo zájem, ideální cesta je spojit se s astrologem. Nemůže být v silách jakéhokoli časopisu šít lidem horoskopy a předpovědi na míru.

Jak moc nás ovlivňuje znamení či hodina, v které jsme se narodili?

O vlivu Slunečního znamení už jsem se zmiňovala. Je to málo. Jediná astrologická informace, kterou o sobě lidé většinou vědí, je přitom právě Sluneční znamení. Nezpochybňuji, že Slunce je v našich horoskopech pravděpodobně nejvýznamnějším prvkem. Jenže těch prvků je tolik, že zúžení astrologie pouze na polohu Slunce by byla extrémní chyba. Takže odpověď na Vaši otázku ohledně míry vlivu našeho Slunečního znamení by byla: „znamení, v němž jsme se narodili, o nás prozradí zhruba 1% celé pravdy“. Je dobře, že se ptáte na význam hodiny. Přesný čas narození je totiž pro správné sestavení a výklad horoskopu naprosto zásadní. S přesným časem narození už má astrolog o klientovi skutečně velmi přesnou představu. Teprve v ten moment může být horoskop pro svého nositele skutečně užitečný.

A co když se narodí dva lidi ve stejné den i hodinu? Budou stejní?

Ne, nebudou. Nikdo z nás není stejný a to ani v případě stejné hodiny a místa narození. Víte, čím dál více vidím, jak důležitý je faktor úrovně vědomí. V této inkarnaci mají dvojčata stejné horoskopy, ale za sebou různé stupně zkušeností. Každý z nich se se svým potenciálem bude vyrovnávat více nebo méně odlišně. Energii a archetypální základ mají stejný, projevy ve světě forem jsou různé, i když vyjadřují ten samý princip. Uvedu příklad. Měsíc v Kozorohu se má naučit být zralý ve velmi raném věku. Jedno z dvojčat je dáno k adopci, kde je chladné citové prostředí, velmi tvrdé, přísné a nemilující. Temná strana Kozoroha je spojena s tvrdostí a disciplínou. Druhé dvojče zůstane se svými rodiči, kteří ho milují, ale jeden z nich v jeho prvních letech zemře. Výsledkem je, že ve velice mladém věku musí dítě začít více pomáhat pozůstalému rodiči, převzít odpovědnost a vyzrát dříve než jeho vrstevníci. Nezažívá nemilovanost, ale původní záměr obou horoskopů byl naplněn, třebaže na první pohled jinak. Astrologie je zajímavější a košatější než si většina lidí uvědomuje. To samé platí s povahou. Tento prvek se pochopitelně projeví u obou dvojčat. Stejná vlastnost však může být projevena různými způsoby, o tom by mohli vyprávět i psychologové. Jednou to může být potlačení a podruhé kompenzace.

K čemu člověku může takový horoskop být nápomocný?

Horoskop ukazuje v symbolické rovině kvalitu času v okamžiku našeho narození. Jednoduše řečeno je horoskop učební plán, který máme v této inkarnaci splnit. Za celý svůj život jsem se nesetkala s přesnější a lepší metodou popisu povahy, dispozic a motivů jednání člověka. I všemi oslavovaný C.G. Jung si při svých psychoanalýzách nedokázal představit svou práci bez horoskopu narození klienta. Asi tušíte, kam mířím. Horoskop nám může jednak pomoci odhalit naše talenty a tedy nasměrovat životní kroky. Pomůže nám vydat se cestou co možná nejmenšího odporu, a naopak směrem s největší šancí na úspěch. A za druhé horoskop dokáže objektivně definovat naše slabiny a povahové rysy s negativními projevy. Je tedy naším prostředníkem na cestě k uvědomění a tedy léčení. Většina našich problémů totiž plyne z nedostatečné sebereflexe. Pokud na sobě někdo chce pracovat, ocení horoskop jako nástroj sebepoznání.

Myslíte, že každý má ve hvězdách vepsaný svůj osud? – případně, dá se změnit?

Pokaždé čekám tuto otázku. Předurčení a svobodná vůle jsou dva póly, které se navzájem podmiňují a patří k sobě. Člověk to těžko chápe, protože žijeme v duálním světě, kde jsme schopni zachytit jen jednu polaritu. Každý máme danou dráhu, kterou jsme si vytvořili svými skutky. Ta je úžasně čitelná z horoskopu. Tuto dráhu bychom měli následovat. Plnit učební plán. Pokud ho přijmeme vědomě a nejlépe, jak je možné, stáváme se svobodnými. Pokud ho odmítáme a vychylujeme se ze své dráhy, vznikají ještě větší překážky, než byly původně zamýšleny. Astrologie nám tedy neslouží k obejití osudu, ale má nám pomoci ho naplnit, přijmout a tudíž se stát šťastnými a svobodnými. Znovu musím zopakovat, že neznám lepší způsob poznání své cesty. To, jací jsme a jak dokážeme přijímat sebe a tudíž i náš odraz ve vnějším světě, tvoří intenzitu našeho štěstí či neštěstí.

Co si myslíte napříkad o těch, co čtou z karet či skleněné koule?

Obecně si o nich vůbec nic nemohu myslet. Jediné co mohu, je posoudit práci těch, se kterými mám osobní zkušenost. A to platí ve všech oborech lidské činnosti.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.