Transformační horoskop na týden od 13. května 2019

12. Květen, 2019

Saturn a Pluto jsou retrográdní. Vždy, když je planeta retrográdní, žádá, abychom zvnitřnili její planetární a psychologický symbolismus. Saturn je kontrola a Pluto mocná síla. V životech se nám zviditelní v oblasti, kterou v našich horoskopech právě prochází. A není to v případě těchto pomalých planet otázkou týdnů, ale měsíců.

Každý z nás si máme vytvořit určitou sebekontrolu v dané oblasti. Už při rychlém zamyšlení si uvědomíme, že bez toho v životě dosáhneme jen velmi málo. Tím myslím materiální, sociální i duchovní oblast. Jedná se o principy, které je třeba realizovat každý den, pravidelně – Saturn. Sebedisciplína může být výrazně posilována, pokud víme, jak na to. Je jedním z důležitých faktorů životní pohody a pokroku. Musíme se zde naučit polaritu „nechat být“ a „aktivně řídit“. Vyžaduje to dovednost přijetí vlastních emocí a prožitků a zároveň aktivní rozhodnutí, co s nimi dále uděláme. Vědomým rozhodováním můžeme zažívat více situací, které jsou dobré a méně těch škodlivých.

Ve druhé půlce týdne se přesune Venuše do Býka a tímto ho velmi posílí. Cítí se tu přirozeně, protože Venuše znamení Býka vládne. Už zde máme Slunce, Merkur, Uran a teď i Venuši, všechno v harmonických aspektech. Venuše je v konjunkci s Uranem a v sextilu s Marsem. To je hezké pro oživení vztahů něčím nečekaným. Jsme naladěni na nové přístupy.

V takto silných vibracích Býka je aktivováno vždy naše smyslové vnímání. Je, řekla bych, nadužíváno. Máme více rozpoutané pudy. Všímám si, že v západní silně materialisticky založené kultuře jde ruku v ruce s tímto fenoménem obrovská absence sebekontroly. Doba je tak rychlá, že postrádá prvek trpělivosti. Například dřív jsme se těšili na nějakou přednášku nebo koncert, divadelní představení či film, ale dnes klikneme na youtube a máme všechno hned a ještě v obrovském množství, nemusíme cvičit nepohodlí a trpělivost, určitý druh odříkání. A to, že je obrovský nárůst zadlužování, přeúvěrování je toho jen následkem. Vyplývá z toho i obezita, domácí násilí, drogy, gamblerství a spousta dalších problémů.

Narůstá velké množství lidí na antidepresivech a lécích na udržení pozornosti (ADHD) a jsem přesvědčená o tom, že pokud by rodiče omezili všechny ty dlouhé hodiny, co děti prosedí na počítačích a šli se s nimi projít do přírody, ubylo by významně těchto problémů.

Všechno to souvisí se znamením Býka a schopností kontrolovat míru zahlcení a uspokojení smyslových podnětů. Venuše ovládá také naše emoce. Z povrchního zapínání emocí, pouštění hitů za hitem, neschopností rozhodnout se z přemíry nabídky zboží, barev, tvarů, efektů, příjemného zážitku za příjemným zážitkem, ve finále nemůžeme mít hlubší radost ze života. Hlubší smysl dosáhneme jedině tehdy, když budeme dělat i nepříjemné, když budeme žít přiměřeně, bez extrémů. Ale jak toho chceme dosáhnout bez sebekontroly? Pluto v konjunkci se Saturnem v Kozorohu nám ve své podstatě ukazuje obrovský dozor, tlak zvenku, abychom se měli možnost s ním seznámit, pokud jsme ho sami ve svém životě nepřijali sami nad sebou.

Se vstupem Urana do znamení Býka se zvýší ještě víc vliv technologií na naše smysly a čekám další nárůst psychické nestability lidí.

Další oblastí Býka je strava. V západní společnosti se nacházíme v době obrovské, kontinuální hostiny. Mnoho věcí je nezdravých a zbytečných. S takto silným Býkem nám jde veškeré odříkání si ve stravě mnohem hůře, proto se nevzdávejte a trpělivě zkoušejte znovu a znovu nedělat stravovací excesy.

Týden je vhodný k jakémukoliv spojení s přírodou, chození v trávě bosi, koupání v přirozených tocích, hrabání se v hlíně na zahradě, procházky na čerstvém vzduchu, vyhřívání se na sluníčku, tam je ta správná hmotná energie pro náš zdravý život.

V silném Býku dochází k vrcholu pozemských sil. Také v nás se projevují. Projevují se v touze přijímat, mít, brát si. Silně ovládá hrdlo, ústa, sací reflex, přijímání a zažívání potravy. V těchto energiích silně absorbujeme. Proto je velmi vhodné hnojit a vyživovat rostliny. I naše těla si vytváří zásoby, proto se snažme nepřejídat, přibrali bychom víc. Jinak aspekty v sobě nesou obrovskou realizační sílu. Jakmile spustíme za těchto konstelací hybný impulz, nic už nás v jakékoli oblasti nezastaví, dokud věci nedotáhneme do konce. Je dobré to využít!

Koncem týdne přechází Mars do znamení Raka. Mnoho energie je věnováno domovu a rodině, která nás může více zaměstnávat.

Silně obsazené znamení Býka ve vynikajících vazbách nám dává hojnost. Ta by se ale na vyšší rovině prožívání neměla projevit jako hromadění věcí a smyslového ukájení, ale jako naše vlastní plodnost. Schopnost něco vytvořit, zrealizovat a uvést do života.

Přeji vám krásný týden.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.