Uzdravení

15. Březen, 2017

Všechno jde uzdravit a dovést k dokonalosti. Je možné vyléčit každý strach, bolest, zoufalství, neurózu nebo tělesnou nemoc. Všechno, co nás obklopuje je tvořeno našimi myšlenkami, protože vnější svět je odrazem našeho vnitřního myšlení. Každý člověk a každá situace je naším zrcadlem. To, co nás dráždí na druhých lidech, co se nám na nich nelíbí, sedí kdesi hluboko v nás samých jako tříska zaražená do naší mysli. Tato tříska nás bolí a rozčiluje a navíc i materializuje nedostatek přijetí sebe samých. Odráží nám tuto situaci v chování jiných lidí. To, že každá nemoc vychází z psychiky, je samozřejmé a bez diskuse.

Jung nazývá naše nevědomé, potlačené, skryté pocity a vlastnosti našim stínem. To, co je nevědomé, má nad námi moc. Tyto stíny nebo komplexy se mohou týkat krásy, sexu, peněz, slávy, znalostí atp. V podvědomí mohou převládat také jiné komplexy – podřízenosti, nadřazenosti, moci, pohlaví atp. Nejčastěji si svého stínu nevšímáme. Naproti tomu ho snadno vidíme u druhých. Utíkáme před vlastním stínem (budu-li to nazývat Jungovsky) a velice se angažujeme v tom, abychom ho pronásledovali a potírali u jiných. Můžeme si všimnout, že takovým mechanismem se vyznačovaly inkvizice, nacismus a komunismus. Když jsou však odhaleni lidé, kteří stíhají svůj stín u druhých, nejčastěji to u nich vyvolá hněv. Jako typický příklad si uveďme kněží, jejichž stínem je sexualita, proto je také tak dráždí problém prostituce. A naopak. Když lidé bojují s tím, co v sobě ukryli, nejsou ochotni konstruktivně jednat. Raději jsou odhodláni umřít, než si přiznat své slabosti, hříchy a chyby.

Aby se člověk mohl skutečně uzdravit, je potřeba se otevřít vůči novým metodám práce na sobě. Také je třeba být připraven na přijetí informací ze sféry intuice. Otevřenost vůči změnám v kvalitě svého života je rovněž nezbytná. Pro hluboké „ponoření se“ do procesu uzdravení je též nutný určitý stupeň rozšíření vědomí.

Nevědomí je jakýmsi skladem všech našich myšlenek, pocitů, emocí, situací a událostí, které jsme kdy prožili. Pro nevědomí neexistuje čas a prostor, ani žádné jiné hranice. Nezná také pojem dobra a zla. Toto nevědomí všechno uchovává a je jedno jestli pět, dvacet, sto nebo tisíc let. Naše „skutečné JÁ“, naše duše, jsou věčné. Její zkušenosti nepocházejí ani náhodou jen z nynějšího života.

Pokud se naplníme láskou a světlem, tak naše stíny snáze vyplují do světla vědomí. Láska způsobí, že jsme otevřeni a připraveni na konfrontaci sami se sebou. Jen s ní jsme schopni všechno překonat.

Účinnost této metody závisí na touze klienta pracovat na sobě. Jen jeho dobrá vůle a touha po změně mu mohou doopravdy pomoci. Tento způsob uzdravení je pro lidi široce otevřené mysli, kteří nepreferují žádnou víru v Boha Východu nebo Západu. Bůh je jediný a není důležité, jaké má jméno.

Důvěra v tuto sílu a odevzdání se vedení jsou důležitými elementy při jakémkoliv uzdravení.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.