Život jako zrcadlo

7. Únor, 2017

Jsme zrcadlem i tváří v něm.

Rúmí – perský básník, 13. století

My lidé k Božskému zdroji mluvíme jazykem pocitů a hodnot, jež vyznáváme. Zdroj nám odpovídá událostmi, které nastanou. Naše nejhlubší přesvědčení se v tomto dialogu stává plánem pro vše, co zažíváme. Toto povídání se světem je nepřetržité a nikdy neskončí, ať již jde o životní harmonii, uzdravení  těla, vztahy a milostná dobrodružství či práci. Protože je tento rozhovor trvalý, nemůžeme se nikdy stát pasivními pozorovateli vlastního života. Pokud jsme při vědomí, pak neustále tvoříme.

Někdy je rozmluva jemná, jindy zase ne. Ať už je ale jakákoliv, život v zrcadlené realitě nás ujišťuje, že svět není ničím víc, a také ničím míň, než zdrojem odrážejícím naše nejhlubší a nejopravdovější vnitřní hodnoty.

To také zahrnuje naše důvěrné vztahy. Jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi bývá mimořádně obtížné, jakkoliv mohou představovat i nejrychlejší cestu k uzdravení.

Současná věda nám říká, že to co vnímáme jako viditelné vztahy „ života“, není nic víc ani méně než odraz věcí z jiné sféry – z místa, které ze svého postavení ve vesmíru nemůžeme vidět. Můžeme si být jisti, že život nás informuje o událostech, jež se dějí v jiné sféře bytí. To, že nemůžeme tyto události pozorovat, neznamená, že nejsou skutečné. Starověké texty dokonce tvrdí, že nespatřený svět je skutečnější, než ten, který vidíme. Z místa, kde se v časoprostoru nacházíme, prostě nelze „hlubší realitu“ zpozorovat.

Jakkoli však nedokážeme nahlédnout přímo do neviditelné sféry, máme představu o tom, co se v ní odehrává, neboť můžeme pozorovat její odraz v každodenním životě. Naše denní prožitky z tohoto pohledu slouží jako vzkazy z hlubších realit – je to komunikace vycházející z nitra vlastního Božského zdroje. A stejně jako musíme porozumět slovům jazyka, abychom chápali jejich obsah, musíme rozumět jazyku Božského zdroje, abychom měli z jeho sdělení užitek.

Vzkazy, které skrze něj přicházejí, jsou někdy přímé a nelze se v nich mýlit, jindy zase jsou tak málo zřetelné, že je ani nezaznamenáme. Nezřídka však z jejich sdělení vyrozumíme něco úplně jiného, než co nám skutečně říkají.

V tomto porozumění svým klientům pomáhám velice upřímně a s veškerou péčí pomocí svých zkušeností a hvězd bdících nad námi všemi.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.