Autismus pohledem astrologie

31. Květen, 2017

Toto postižení se projevuje ve třech oblastech a to v oblasti sociálního chování, v oblasti komunikace a představivosti. Pro autisty je typické narušení verbální komunikace. Autismus se vyznačuje příznaky nemluvnosti a poruchou řeči. Pokud jsou autisté schopni řeči, bývá typicky stereotypní, bez intonace a emocí.

Děti s autismem mají problémy v navázání kontaktu se svým okolím. K lidem kolem sebe se mohou často chovat agresivně. Dítě nedokáže sdílet radost nebo smutek.

Symptomy zahrnují obsedantně – opakující se rutiny, neschopnost empatie a problémy s očním kontaktem. Často mají velmi úzké zájmy a větší citlivost na vůně, chutě a zvuky. Není neobvyklé vyšší IQ, ale i přesto normální společenská interakce s vnějším světem zůstává omezena.

Příčina autismu není známá, je pro něj označení „širokospektrální porucha“, protože ovlivňuje různé jedince různými způsoby.

Horoskop dokáže popsat, které projevy a symptomy budou nejvýraznější. A protože jsou u každého jiné projevy s odlišnou intenzitou, nelze autistu z horoskopu prvoplánově označit.

Lékařská astrologie může do velké míry analyzovat příčinné faktory nemoci. Dle mého názoru je autismus u každého způsoben něčím jiným, a proto se nedaří lékařům i přes veškeré úsilí určit jediný důvod vzniku.

Uvedu ty nejčastěji se vyskytující příčiny. Je to mentální stres a strach rodičů před i po těhotenství. Dále jsem zaznamenala fyzickou nedostatečnost rodičů, jejich velkou vleklou únavu v době před početím, pesticidy používané v zemědělství a GM potraviny, ekologické znečištění a nevyhovující péči před a během těhotenství.  Z toho mohou vznikat abnormální poruchy v trávení a související problémy v GI traktu. Tato část těla je pak propojena s mozkem, v němž působí na určitá centra, která ovlivňují verbální i motorické projevy. Někdy znečištění mozkových buněk přes trávicí soustavu může vést až k nedostatku intelektu. Trávení souvisí s imunitou, v důsledku čehož může být pacient náchylný k jakékoli nemoci.

Při slabé formě autismu se výborně osvědčuje meditace a úprava jídelníčku. Astromedicína nás může poměrně dobře navést na způsob zacházení s autistickým jedincem. Jaký styl našeho přístupu vnímá nejintenzivněji, co ho dokáže nejlépe stimulovat k interakci a jakými kanály nejsnáze vnímá lásku, kterou potřebuje v obrovské míře.

Z důvodu rozdílných projevů i příčin vzniku nemůže existovat jednoduchý komplex indikátorů ani v horoskopu narození. I přesto jsem našla alespoň ty nejzřetelnější. Jelikož jsou to povětšinou neurologické stavy, je tam téměř vždy nějakým způsobem extrémně zvýrazněn či poškozen Merkur, znamení Blíženců, 3. dům nebo jejich vládci. Časté jsou opozice a kvadráty Luny na Merkur. Poškození bývá od Uranu a to přítomností disharmonicky aspektovaného Merkura v 11. domě nebo ve Vodnáři. Uran v napěťových vazbách ve 3. domě nebo v Blížencích. Toto je příčinou koktavosti nebo jakýchkoli abnormalit v řeči, dále dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Merkur, 3. dům, Blíženci popř. jejich vládci nám ukazují, jak budeme komunikovat s vnějším světem a co nám pomůže nejsnáze vytvářet tyto interakce. Není to jen komunikace verbální, ale i grafická, pohybová a mimoslovní (mimika, gestikulace).

Jestliže se narodí autista, je to výzva i pro jeho rodiče. Jsme ve věku Vodnáře a tak se nám budou do života čím dál více dostávat témata jiných druhů komunikace, než té, na níž jsme zvyklí. Může jít o komunikaci mimosmyslovou, telepatii, intuitivní naslouchání apod. Obě strany jsou postaveny do ideální situace, která je má zavést právě k mimořádným cestám a způsobům navazování kontaktu.

Dalším prvkem často bývá planeta Merkur či merkurická znamení a domy poškozené Saturnem. I rozpor mezi Saturnem a Uranem vůči Merkuru nebo Luně je častý. Jsem přesvědčená o tom, že autisté mají nezdravě velkou potřebu jistoty (emocionální i materiální), které se jim nedostává. Tato potřeba je vědomá, ale velmi často i nevědomá. Vezměte si například, jak je pro ně důležité stereotypní chování. Nesnesou změny, chodí po místnosti sem a tam pořád dokola a tomu podobné „jistící“ projevy. Navenek mohou působit chladně až lhostejně, nekomunikativně, takže s nimi okolí nechce ztrácet čas. Nebo má pocit, že je to zbytečné, přitom naprostý opak je pravdou.

U všech autistů je nezbytná pravidelnost. Snažte se držet pravidel a rutiny a veškeré změny zavádějte postupně. Při dobře vedené terapii se dítě může radikálně zlepšit. Každý člověk s autismem má svůj vlastní svět, který není špatný, je jen jiný a na to byste měli myslet stále.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.