Astrologie a vztahy

12. Květen, 2017

Mnozí z vás jste jistě už někdy prošli psychoterapeutickou procedurou. Po tom, co jste nabyli dojmu, že teď už budete mít pro partnera více pochopení, jste se cca po dvou týdnech vrátili opět ke stejným vzorcům reakcí a zacházení. Pojďme se na to podívat.

Mé zjištění během práce s lidmi je takové, že pokud v synastrii (srovnání horoskopů) neexistuje základ empatie, harmonie energií a propojenost, pak při sebelepší snaze to bude nadlidský úkol. A tím nemyslím, že horoskopy musí být propojeny jen harmonicky. I neharmonické vazby mají svůj úkol a typ energie. Neexistuje vztah, který by byl 100% harmonický. Je to jen naše iluzorní představa, ke které se chceme přibližovat. Vždy je třeba vědět, o jaký vztah se jedná, a potom ve srovnání sledujeme úplně odlišné druhy interakcí. Vztah může být milenecký, rodičovský, obchodní nebo jakýkoli jiný.

Vždy je potřebné vyhodnotit, jaká energetická výměna je pro každého z páru nejdůležitější a to pak posuzuji prvořadě. Např. sexuální soulad je důležitý pro sexuální typy, ale už nemusí být tak důležitý pro lidi se silně postaveným Merkurem nebo silným akcentem na znamení Blíženců či Panny. Takže i neharmonické sexuální propojení nemusí u těchto typů znamenat ve finále takové drama jako u někoho, kdo má v horoskopu Slunce v konjunkci s Venuší ve Štíru. Když je někdo hodně vzdušný, vypořádá se s nedostatkem sexuálního a emočního souladu mnohem snadněji, protože tato osoba žije hlavou, její motivace a naladění spočívají v mentální rovině. A tak duševní spojení a dobrá verbální komunikace s jiným člověkem pro ni v dlouhodobém vztahu může být dostačující.

V každém případě je základem analyzovat horoskop každého zvlášť a následné srovnání už mi pouze doplní informaci o vzájemném zacházení. Každý ladíme s jiným člověkem jinak a různí lidé v interakci s námi z nás tahají odlišné energie. Vždyť vidíte velice často, jak ten samý muž např. s jednou ženou v domácnosti nepomáhá a s jinou se může přetrhnout, aby ji nenechal dělat něco těžkého. Víme sami, že na někoho si dovolíme více než na jiného. U někoho se dokážeme vymezit velice lehce a to samé u jiného snášíme a nejsme schopni otevřít pusu. Určitý člověk může být úplně asexuální s jednou osobou a pak může být fanaticky přitahován jinou osobou. Tento jev je evidentní v běžném životě a astrologie jediná chápe, že problém není v člověku samotném, ale ve výměně energií. Astrologické techniky mohou být mnohem hodnotnější a přínosnější, než většina psychologických praktik a velká část mých klientů tomu dává za pravdu. V soudobé psychologii existuje obrovská mezera, nemá ve skutečnosti žádné vědomosti o individuálních rozdílech, naladění a motivacích. Jinými slovy, astrologií můžeme získat pohled na sebe sama, který je mimo veškeré debaty a dohady, mimo veškeré tabulky, které by na vás většina terapeutů ráda vytáhla. Nepotřebujete být zařazeni do kolonky „abnormální“ jen proto, že jste radikálně odlišní od psychologa, který provádí hodnocení.

Astrologie má léčivou schopnost sama o sobě. Pokud jsme schopni ji účinným způsobem klientovi tlumočit. Astrolog musí být schopen uklidit sám sebe z cesty, nechat své ego z léčivého dialogu odejít, aby přes něj mohly protékat skutečné účinky astrologie. Je velice hřejivé vědět, proč s námi někdo zachází, jak zachází, jaké jsou jeho motivy a co má skrze nás na své cestě naplnit, jak mu v tom nejlépe můžeme pomoci a sami nebýt zraněni.

Posledních pět let se specializuji na sledování individuálních vzorců chování v souvislosti s vážnými či chronickými chorobami.  Problém totiž je, že bez horoskopu se tyto vzorce hledají celé roky a při obzvlášť vážných onemocněních není příliš času na pokusy. Při velice detailním rozboru horoskopu, intenzivním kontaktu s klientem a často s jeho nejbližšími, a pochopitelně s vůlí dotyčného na sobě zapracovat, je obrat k lepšímu velice rychle znát. Mohu vás ubezpečit, že drtivá většina lidí si není vědoma těch nejdůležitějších povahových vlastností a způsobů zacházení se sebou i s ostatními, které mají doslova devastační vliv na tělo i vztahy. A také jsem zjistila, že knihy o psychosomatice jsou opět pouze velice obecné a nemůžeme si myslet, že každý, kdo má něco např. s očima, jen nechce něco vidět. Teď to sice zjednodušuji, ale v zásadě je to srovnatelné s tím, že když někdo o sobě ví, že je Blíženec, tak musí být společenský. Všechno to je sice hezké a vzrušující čtení, ale pro léčení vztahů či vážných nemocí naprosto nulového významu. Pokud chci někomu pomoci, musíme spolu trávit ze začátku i hodiny a oba mít naprostou důvěru jeden ke druhému.

Víte, když hovořím o neuvědomění si našich problémových návyků v chování, nemyslím tím věty typu „Jsem asi moc vztahovačná, nedochvilná“ nebo „Měla bych se méně rozčilovat“ apod. Tyto věci o sobě asi všichni tak nějak během života více či méně zjistíme. Řešení našich problémů leží mnohem hlouběji. To, co já hledám s klienty, je hluboké morální dilema. Morální dilema není pohodlné ukazovat, je to ten Stín, kterému Jung věnoval celý svůj život. A o to jediné ve své podstatě jde při uzdravování. Ten, kdo rozsvítí světlo tam, kde je stín, pozná sám sebe i zezadu a vnější okolnosti včetně nemocí, které mu to dosud nepoznané a nepřijaté zrcadlily, mohou s radostí odejít.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.