Autismus pohledem astrologie

31. 5. 2017

Toto postižení se projevuje ve třech oblastech a to v oblasti sociálního chování, v oblasti komunikace a představivosti. Pro autisty je typické narušení verbální komunikace. Autismus se vyznačuje příznaky nemluvnosti a poruchou řeči. Pokud jsou autisté schopni řeči, bývá typicky stereotypní, bez intonace a emocí. Děti s autismem mají problémy v navázání kontaktu se svým okolím. K lidem kolem[…..]

Číst dále

Duše a nemoc

21. 3. 2017

Být nemocen znamená, že člověk vypadne ze svého zavedeného řádu. Nežije v souladu s univerzálními zákony a hlavně sám se sebou. V současné době jsme svědky neuvěřitelného technického vývoje medicíny, kdy za lékaře operují roboti, a na straně druhé nemocných stále přibývá a celé léčení je stále dražší. Lékaři pouze potlačují projevy nemocí na určité části těla, jenže[…..]

Číst dále

Uzdravení

15. 3. 2017

Všechno jde uzdravit a dovést k dokonalosti. Je možné vyléčit každý strach, bolest, zoufalství, neurózu nebo tělesnou nemoc. Všechno, co nás obklopuje je tvořeno našimi myšlenkami, protože vnější svět je odrazem našeho vnitřního myšlení. Každý člověk a každá situace je naším zrcadlem. To, co nás dráždí na druhých lidech, co se nám na nich nelíbí, sedí[…..]

Číst dále