Horoskop na týden od 11. března 2019

10. Březen, 2019

🍀Uskutečnění🍀 – Horoskop na týden od 11. března 2019

Mars trigon Saturn v zemských znameních je výborný na realizaci našich plánů ve hmotě. Přesný bude ve čtvrtek. Je to princip zhmotnění. V další rovině jde o správné chápání smyslu mužskosti. Dnešní vyspělá společnost znetvořila představu o tom, co je to být mužem, a udělala z ní záležitost dvoudimenzionální, hermafroditní bytosti. A protože rovnováha musí být vždy zachována, tak je nám teď zrcadlena ve formě imigrantů, kteří tyto nejprimitivnější mužské pudy přišli ukázat západnímu světu. Pokud se v západním světě nezačne aplikovat moudrý, hranice udávající a důsledně trestající saturnský princip spolu s mužskými atributy síly, odvahy, přímosti a energičnosti Marse, jsme na cestě ke zničení celé evropské civilizace. Mars v trigonu se Saturnem není krvelačným bojovníkem, ale moudrým obráncem svých hmatatelných výdobytků, svých hodnot (Býk) a společenských norem (Saturn).

Cítíme se v kontaktu s právem na to, abychom se v životě potvrdili. Zábrany mizí. Reakce jsou přiměřené skutečnosti. „Přiměřené“ znamená, že reagujeme adekvátně přiměřené situaci a nebojíme se použít mužskou a odvážnou část nás samých. Dáváme bezprostředně najevo své názory a stanoviska a jsme důslední v čase. Nevytěsňujeme zdravou agresivitu, umíme ji transformovat tak, že neškodíme jiným, ale ani sobě a o to nyní půjde. Agresivita už se nám do života nebude muset infiltrovat skrze násilníky, agresory, choleriky, hrubiány apod.

Jestliže se k něčemu odhodláme, stáváme se zranitelnými, protože je to nové, můžeme udělat chybu a prohrát. Konstelace nám dává mužskou odvahu vyjít s kůží na trh a zariskovat, být sám sobě oporou, neschovávat se zbaběle za sukní konvenčnosti a postavit se na vlastní nohy. Dává neúnavnou vytrvalost dotáhnout práci nebo plán do zdárného konce. Riskování přispívá ke společenskému pokroku. Těžko by se dalo někam postoupit nebo někoho ubránit nebýt odvážných jedinců. Tento aspekt nám dodá patřičnou sebedůvěru nastavit si zdravé hranice ve vztazích, práci i společnosti.

Od čtvrtka do soboty se ve znamení Ryb spojuje Slunce s Merkurem a tvoří kvadraturu na Jupiter ve Střelci. Merkur je retrográdní, zdánlivě se pohybuje dozadu a v Rybách se vůbec necítí doma, je v pádu. V běžné komunikaci častěji dochází k nedorozuměním a překrucování faktů. Smysl pro orientaci se rozostřuje, a tak se můžeme pohybovat světem chaotičtěji a zabloudit i na místech, která běžně dobře známe (například v autě). Obecně to není doba vhodná pro podpisy významnějších smluv a vyřizování právních záležitostí. Smlouvy mohou být mylně pochopeny, fakta ne příliš zřejmá. Platí i pro pojistky či hypotéky.

Aspekt vede ke snaze přeceňovat svůj potenciál. Někde se cítíme být „nedokonalí“ a tak se tlačíme do situací, které nám dokáží, že to jde. Lidem je přirozené neustále usilovat o dosažení dokonalosti nebo něčeho víc, než jsme (Jupiterské kvadráty na Slunce). Svou vinu má i expanze seberozvojového průmyslu. Snaží se nám vsugerovat, že je možné zbavit se veškerého smutku a strachu, být populární a všemi milován, nebo že snad každý může pracovat z pláže a zbohatnout, bude-li opravdu chtít. To prostě není pravda. A vidím to dnes a denně v horoskopech klientů. Každý z nás je úplně jinak namixován a působí na nás zákonitosti, jež nelze obejít.

Když někdo přirozeně nerad udržuje romantické a důvěrné vztahy a je mu lépe v přátelských vztazích bez odpovědnosti a přílišné intimity, může se snažit hrát navenek nějaké hry na sebe i na druhé, ale uvnitř to nebude jeho podstata, bude to naučené technicky, ale k integraci nedojde, naopak. Techniky, jak být něco, co nejsme, vedou k mnoha psychickým i fyzickým problémům. Zase se přizpůsobujeme obecným normám o vhodnosti, dokonalosti apod.

Je zcela zbytečné se snažit o něco, co není naší přirozenou esencí. Mety být dokonalí nelze dosáhnout touto cestou. Dokonalost není cílová páska, ale spíše celoživotní proces vedoucí ke zdokonalení toho, co naše je. Když se odevzdáváme jen našim snům a tomu příjemnému a opomíjíme přijmout a poznávat vše ostatní, řídí se naše životy velkou pravdou: „Hlad po nebi nás dovede do pekla.“

Bez námahy, bez zranění, bez doteku se kola vývoje netočí dopředu, ale zpět. Povrchní lidé to mají tak, že zdolávají své vnější role naprosto dokonale. Vypadá to, jako by jim svět ležel u nohou a neměli žádné vnitřní konflikty. To ale není možné. Pokud je vnější chování odříznuto od naší vnitřní podstaty, slouží jen k dobývání vnějších území, k dokazování, že jsou dost dobří. Vnější zdání je jim nade vše. Vývoj si však žádá, abychom našli svůj vlastní cíl i cestu a na této cestě objevili sami sebe. Abychom se stávali sebou samými.

Registrujeme touhu po přijetí a lásce, ale vysvětlujeme si to tak, že ji získáme venku, prostřednictvím druhých. Nechceme čelit vnitřním tlakům, úzkosti a temnotě, a tak jsme obráceni pouze na vnější svět. To zesiluje jen další pocity méněcennosti a pasivity vůči svému nitru. Ukájíme se chvilkovými požitky. Usilujeme o zájem, uznání a souhlas. Nebo zesilujeme víru a unikáme k vnějším projevům spirituality, k představám o Bohu, duchovním cetkám, namísto toho, abychom se přiblížili sjednocení ve svém nitru, kde jedině čeká nepomíjející štěstí a uspokojení. Usilujeme o obdiv, chceme být lepší než druzí a myslíme si, že tím vymažeme všechny ty pocity vnitřní tísně a bezcennosti. Toto všechno je první fáze, kterou probuzení přináší.

Aspektace nás nutí ustupovat od pozlátek a třpytu vnějšího světa a víc se nořit do pravdy o sobě samém. Být bohatý znamená být šťastný, mít radost, lásku a čistotu v mysli i srdci. A také rozdávat toto bohatství cítícím bytostem. To je smyslem života. Přeji nám krásně prožitý týden, který nás zase o kousek posune k cíli.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.