Máme vztahy, jaké si zasloužíme

4. Červen, 2017

Horoskop narození nám krásně ukazuje, jakým vztahovým vzorcem se řídíme při výběru partnerů. A pochopitelně i jaké šance nebo problémy z toho plynou. A teď to důležité, co mí klienti na začátku konzultace nechtějí pochopit a stále se brání. To, co hluboko v nitru skutečně chceme, se často liší od toho, oč vědomě usilujeme.

Scénář našich vztahů lze vypozorovat už při volbě partnera. Ta je určována jak tím, co vědomě očekáváme od vztahu, tak právě i tím, jaké nevyřešené duševní konflikty v nás existují.

Máme sklony ke vztahům, které posilují náš obraz sebe sama. Když si sebe ceníme málo a od partnera čekáme, že nás přivede do rozpoložení, v němž si sebe budeme cenit více, tak vám mohu z praxe prozradit, že si najdeme člověka, který toho nebude schopen. Naopak, pokud sebe vnímáme pozitivně, jsme připraveni na milostný vztah odrážející náš obraz sebe samých.

Naše vztahy tedy splňují svůj účel poznání sebe sama. Teď jde o to, naučit se porozumět tomuto jazyku. K určitému partnerovi nás nevědomě doslova táhne veliká vnitřní energie, která nás má postavit právě do takových situací, jež máme v sobě ještě vypilovat.

Jak jistě víte, každý vztah probíhá několika fázemi. Počáteční zájem a fáze první zamilovanosti. Jak člověka v této době prožíváme a hodnotíme, má často jen málo společného s tím, co se později vyloupne z charakteristiky vztahu.

Začátek zamilovanosti vytváří pocit, kdy se vše zdá překonatelné nebo neexistující. Někteří proto dávají přednost nikdy nevyjít z tohoto stadia. Vyhýbají se vystřízlivění a nutnosti konfrontování s partnerovou svérázností. Putují od vztahu ke vztahu s cílem vzít jen to nejhezčí a nikdy se nevázat. I s tímto typem lidí se setkávám a všichni do jednoho časem zjistí, že toto „štěstí“ není opravdovým štěstím a začnou toužit po nějaké formě stálosti ve svém životě. A je to pochopitelné, protože jen vyrovnáním polarit dochází ke štěstí a na fyzické rovině k uzdravení. Nicméně je pro ně tento model dlouhodobě potřebný právě pro jejich individuální vývoj a jedině touto cestou jsou schopni pochopit celou pravdu. Tam bývá mimochodem problém s vlivem neptunským a je to vždy patrné na první pohled z horoskopu. Uvažují způsobem, že každá skutečnost ničí sen o lásce. Milují tento stav snění více než onoho člověka. Neunáší konfrontaci s nemilými pravdami a realitou. O těchto lidech bych mohla psát dál, ale to není tématem článku.

Buďte si neustále vědomi zrcadlové funkce svého okolí. V zrcadle můžeme vidět jen sami sebe, ale někdy je dobré i v tom, že vidíme části našeho JÁ, které bychom nikdy neměli šanci spatřit. Když v zrcadle vidíme nepřívětivý obličej, stačí se jen usmát – a on se usměje také, na to vemte jed! Vnější svět je nejspolehlivějším zdrojem informací o situaci, v níž se právě nacházíme.

A jak uspíšit příchod vhodného partnera? Možná tím, že si přestanete myslet jeden velký klam. Partner nezpůsobí, že budete šťastnější a lepší až ho potkáte. Než začnete hledat člověka, kterého byste milovali, zkuste se sami proměnit v někoho, kdo si zaslouží být milován. Jak praví jedno staré rčení: „když se vaše loďka neudrží na hladině, nikomu se nechce s vámi plout přes oceán“.

Hledáte-li lásku, učitel se objeví ve chvíli, kdy na jeho lekci budete připraveni. Řešení nespočívá ve vyhlížení romantického vztahu. Pokud toužíte po tom, aby ve vašem životě bylo víc romantiky, zamilujte se do svého života, do života, který právě prožíváte.

Uvedu příklad. Když se máte naučit nakládat zdravě se strachem, budete ve vztahu s partnerem, který provozuje adrenalinové sporty. Tam je váš pocit strachu neustále přítomen, ničí vás a vy jste přes tyto výzvy nuceni s ním nějak naložit. Problém vždy není tak učebnicový, ale vzorec zůstává stejný a sami si do něj dosaďte to své. Velmi často se stává, že právě lidé, s nimiž nás pojí nějaký vztah, se dokáží dotknout našich citlivých míst tak, jako nikdo jiný. A ačkoli nás nezřídka kontakt s těmito partnery frustruje, jsou možná právě oni těmi, koho potřebujeme – lidé, kteří neodpovídají našim představám, se často stávají našimi největšími učiteli. Až příliš často se zbavujeme svých partnerů, místo toho, abychom odstranili své problémy. Samozřejmě je třeba situaci zdravě posoudit a například nesetrvávat ve vztahu plném násilí a hrubosti. Nebo pokud toužíte po oddanosti, proč opakovaně navazovat vztah s člověkem, který má s přijímáním závazků problém? Jen prodlužujete čas nutný na zpracování tohoto úkolu.

Jak už jsem psala v některém z minulých článků, ve vztazích jednáme s různými lidmi odlišně, protože rozvíjejí jiné části naší osobnosti. Při velkém množství kvadratur může být jeden z dvojice zdrojem trvalého stresu nebo z mých zkušeností není schopen ústupků. Kvadratury, jak ve srovnání, tak v osobních horoskopech, vytvářejí situace spíše neřešitelné, nutné pro náš posun. Jsou to ty situace, které spíše máme prožít, než ty, jež si přivodíme svým chováním v tomto životě. Spíš bych to nazvala nepříjemným dluhem. Ale i tyto kvadratury máme možnost zjemnit. Čím více jim budeme důvěřovat v tom smyslu, že nás učiní krásnějšími, tím více je přijmeme, a o to méně bolestně se v našich životech projeví ve hmotné rovině.

Takže, abych tomu dala nějaké shrnutí, svět kolem, hlavně nejbližší vztahy nám zrcadlí náš aktuální stav. To je první pravda. Druhá je ale i to, že jsme se sem narodili s nějakým učebním plánem, s nímž jsme konfrontováni a máme ho co nejlépe zvládnout. Prostě jsou věci, které si až tak úplně nevolíme svými postoji, to by bylo moc zjednodušené a neúplné. A právě ty se dají krásně číst z našich horoskopů, a pokud o nich víme, můžeme se s nimi naučit vědoměji zacházet a okolnosti mírnit.

Ve vztazích nedochází k omylům a chybám, všechno vždy slouží svému účelu. Pomocí vztahů se učíme poznávat i temná zákoutí své duše a otvírat zraněná místa hojivým procesům. Dokažte se ve vztazích oprostit od plánů a představ. Potom pro vás nebudou ani důležité otázky koho budete milovat a jak dlouho…Domníváme se, že naplněné a úspěšné vztahy jsou jenom ty, co vydrží věčně. Ve skutečnosti ale může být vztah úspěšný a ozdravný, i když trvá třeba jen krátce. Naplněné jsou ve chvíli, kdy už jich není zapotřebí.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.