Reinkarnace a horoskop

2. Únor, 2018

Reinkarnace je jedním z univerzálních zákonů, je to vlastně zákon periodicity. Pozorujeme-li přírodu, planety, prožíváme všude rytmus vzniku a zániku. Vše na sebe navazuje a každý konec je začátkem něčeho nového. Pokud vezmeme tento zákon na vědomí, zdá se mi velmi troufalé považovat právě člověka za výjimku z této zákonitosti. Neumím si představit, že jsme bez nějakého předtím a potom vrženi do tohoto rytmického dění. Jediné, v čem je tato myšlenka praktická: zbavuje nás odpovědnosti. Ale to pro nás, kteří chceme vědomě sledovat svůj vývoj směrem k jednotě, není předmětné.

Jsme naprosto rozdílní ve svém vědomí a navzájem spolu umíme vnímat jen průsečíky, kterými se dotýkáme jeden druhého. Každý má své úkoly a problémy úměrné stupni vývoje, na němž se právě nachází. Neexistují objektivní problémy, proto také nemohou existovat všeobecně platná řešení. Proto také nelze nikdy nalézt univerzální lék na určité typy onemocnění či vztahové problémy. Vnucovat někomu pravdu, pokud se tomu brání, opravdu nedává smysl.

Zapomenutí svých dřívějších inkarnací také není omylem přírody, ale má to svůj důvod. Vědomí je tak očištěno od balastu dřívějších dob a snadněji přijímá nové podněty teď a tady. A pokud je nám během naší cesty umožněno nahlédnout zpět, vždy se to odehraje až na patřičném stupni úrovně vědomí. Proto se také většině lidí na regresích nepodaří dostat autenticky do minulosti.

Horoskop je pro mě meziproduktem mezi jednotlivými inkarnacemi. Celý horoskop nám tedy ukazuje naší karmu. Proto ve své astrologické praxi nepřikládám tak velký význam uzlům v otázce reinkarnace, neboť ta hlavní témata našeho života, našich výzev jsou v úplně jiných ukazatelích. K čemu je lidem informace, že severní uzel je v devátém domě, když téma jeho životního příběhu je ve steliu v pátém domě? A věřte, že to vnímat opravdu bude, kdežto svůj uzel v devátém sotva zachytí. Málokdy uzly postrádám při běžných výkladech. Je důležité nerozptylovat se méně důležitými symboly, které odvádějí pozornost od klíčových konstelací.

V horoskopu jsou šablony naší mysli. Tyto prastaré a hluboko zakořeněné vzorce chování není jednoduché změnit a měli bychom si to přiznat. Ezoterické směry povzbuzující nás ke změnám a k názoru, že vše je jen v našich rukách, jsou pravdou jen do určité míry. Duchovní vývoj člověka je daleko složitější než něco takového. Jak intenzita našeho světla roste, stále více si budeme uvědomovat své nedostatky a slabosti, ale takové poznatky bychom měli vítat jako ukazatel rostoucího sebeuvědomění a pokroku. Naše ega by měla spíše slábnout než se prezentovat jako vševědoucí.

„Všechno je dvojmo, všechno má dva póly, všechno má svůj pár protikladů, stejné a nestejné je totéž, protiklady jsou identické s přírodou, jen rozdílné ve stupni, extrémy se dotýkají, všechny pravdy jsou jen poloviční pravdy, všechny protihodnoty mohou být navzájem uvedeny v soulad.“ (Kybalion)

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.