Úplné zatmění Slunce v Raku 2.7. 2019

28. Červen, 2019

Zatmění jsou výbornou prognostickou technikou a pro každého z nás hrají důležitou roli. Když je silně spojeno s naším horoskopickým uspořádáním, může změnit trajektorii našeho života. Během července se odehrají rovnou dvě. To první na 10. stupni znamení Raka v úterý 2. července.

Zatmění je zároveň novoluním. V některém astrologickém domě máte 10. – 11. stupeň Raka. Pokud na něm stojí planeta nebo citlivý bod, či pokud z tohoto místa tvoří zatmění výrazný aspekt, v této oblasti dojde k zasvěcení přes račí archetypy.

Je to princip ženský, spojený s mateřstvím, matkou, linií ze strany matky, péčí, domovem, národem, rodinnými prioritami, vnitřním světem, nemovitostmi, s místem, kde se cítíme bezpečně, kde o nás je pečováno. Všeobecně budeme vyladěni na emocionální prožívání, nevědomé pochody. Tato energie nás zavádí spíše do minulosti, odkud pocházíme, a to v mnoha rozličných kontextech.

Rak je živočich, který houževnatě drží klepety to, co do nich chytne. Je to symbol silné připoutanosti, podporuje přímo emocionální připoutanost k formě. Luna jako vládkyně znamení Raka je považována za dárkyni formy. Každá živá forma má vymezenou délku času tady na Zemi, neboli počet dechů. Proto se také začíná život prvním nádechem. A když daný čas vyprší a přijde stanovený den ke změně formy, Luna, tentokrát jako bohyně Kálí tuto formu pohltí ve svém kosmickém lůně a dá ji podobu jinou pro nový život.

A jak jdeme životem, je třeba postupně odstřihnout pupeční šňůru, spojující nás s naší matkou, s rodinnou karmou, opustit bezpečí domova a vybrat si vlastní cestu životem, abychom postoupili do znamení Lva. Bez tohoto odstřižení není dalšího pokroku. Samozřejmě myslím vnitřní odpoutání, nemusí nastat fyzické. Luna kromě připoutanosti zastupuje také naše nevědomé návyky. V domě, do kterého nám padne zatmění Slunce, musíme s něčím nepotřebným skončit, bude nám to jako vždy projektováno na plátně našeho života. Zatmění se dějí pokaždé v návaznosti na lunární uzly a tvoří souvislý příběh. Vliv bude mít až do 26. prosince, kdy se toto téma ukončí dalším zatměním Slunce.

V současném stadiu vývoje naší společnosti je daleko naléhavější problém do hloubky pochopit račí, lunární princip našeho života, než se zabývat slunečním principem. I astrologie nás na to upozorňuje. Rak předchází Lva a také fyzicky je k nám Měsíc mnohem blíž než Slunce. Solární princip je nám vzdálenější, představuje naše duchovní Já.

Lunární princip vládne také hlubokému podvědomí, kde se nacházejí zkušenosti z inkarnací, které jsme už absolvovali. Je velmi dobře, že většina informací je tímto způsobem skryta nízkému stupni vědomí. K tomu, aby mohl nastat proces odtajňování, je nutná určitá karmická zralost. Možnost, že jsme informováni o těchto záležitostech, je tedy výsledkem naší karmické zralosti.

Zatmění Slunce v Raku tedy dává unikátní možnost dotknout se našeho podvědomí, minulosti. Utajená strana naší duše je nám přístupná přes sny, intuici, setkání, emoce.

Jde často o období, kdy je zkoušena naše samostatnost nebo naopak nesamostatnost. Pokud například máme vyrovnávat zkušenost s nedostatečnou pozorností matky vůči nám nebo naopak naší pozorností k vlastním dětem, budeme se setkávat ve velmi vysoké míře s tématy s tím souvisejícími. Pro konkretizaci a upřesnění, ve které oblasti, je vždy nutný osobní horoskop. Tato zkušenost nemá pochopitelně v tuto dobu potkat každého.

Příkladem, jak se s tímto nedostatkem můžeme vypořádávat je například velká péče a úzkostlivá starost o nejbližší. Problém je však v rafinovanosti, kterou si často ani dotyční oboustranně neuvědomují. Takto prokazovaná kompenzovaná péče váže pozornost lidí na pečující osobu. Odevzdávají jí energii, které se pečující osobě během vývoje nedostávalo od matky nebo od společenského okolí. Tento typ péče poznáme při průměrné vnímavosti velmi rychle. Takový způsob pozornosti nám není příjemný, v nás dochází k odporu a ze strany pečovatele k výčitkám.

Jiní to řeší například tak, že si začnou nevědomě vytvářet nemoc, protože zjišťují, že se jim největší péče dostává právě v době fyzického omezení. Může to být obyčejná chřipka, zlomeniny, ale i nejvážnější nemoci. Pokud jim není slouženo, jak si představují, začnou nás citově vydírat, případně nám nadávají. Toto se děje v případech, kdy máte zatmění v 6. domě nebo v návaznosti na planetu propojenou s 6. domem.

Je to typický postoj přebírat roli mučedníka, není-li po naší vůli. Při prosazování našich názorů používáme opravdu rozmanitou škálu prostředků. Známe to všichni: „Když to neuděláš, tak mě nemáš rád.“

Energie račího zatmění Slunce nám pomůže si zpětně uvědomovat situace, kdy nám byla láska upírána, uvědomovat si, jaké náhradní mechanismy používáme v současném stadiu vývoje k tomu, abychom tuto lásku získali, a především nám pomáhá tato traumata rozpouštět.

Zatmění Slunce není přesně aspektované, orbisy jsou příliš volné. Je však v konjunkci se stálicí Alhena, která se nachází na levém chodidle jednoho z Blíženců, Polluxe. Alhena má dle většiny klasických autorů pozitivní vliv hlavně na umění a vědu. Zvlášť je příznivá pro psané a mluvené slovo. Má i výborný vliv na mírová jednání, což budeme jako svět potřebovat.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz, youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.