Nabízím čtení (výklad) osobního horoskopu. Během výkladu dle potřeby používám veškeré astrologické techniky:

  • srovnávací horoskopy a kompozity
  • solární a lunární horoskopy
  • horoskopy zatmění Slunce a Měsíce
  • různé druhy direkcí
  • tranzity
  • astrokartografie
  • horární astrologie
  • práce se stálicemi

Kromě klasických konzultací nabízím i výpočet plodných dnů dle Jonášovy metody s velmi důkladným astrologickým zhodnocením a vyfiltrováním vhodných termínů.

Dále nabízím výpočet nejvhodnějších termínů pro důležité životní události (např. svatba, začátek podnikání, lékařské zákroky, nákupy nemovitostí, investice, atd.)

Mou další službou je vyhledávání vhodných oblastí profesní a zájmové realizace – tato služba je kombinací hlubinné psychoanalýzy a určení potenciálu z Vašeho horoskopu narození. Tyto dva pilíře dávají výborné výsledky.

Vedle astrologických služeb pracuji s klienty také metodou buddhistické psychoterapie. Tento přístup se opírá o Buddhovu nauku a v mnoha ohledech se liší od klasického přístupu západní psychologie. Seznámím se s problémem člověka, zmapuji jeho životní situaci a postupně ho vedu cestou sebepoznání a pochopení příčin vlastního utrpení. Během sebepoznávacího procesu si klient osvojuje buddhistické techniky, které vedou k postupnému řešení jeho problému. Používám metody psychologických a spirituálních vhledů, meditaci, koncentraci, vědomou bdělost, procházení skrze své emoce i myšlenky…Tato cesta je určena pro odhodlané jedince, kteří skutečně chtějí svůj život změnit a uvědomují si, že to není možné bez každodenní vlastní práce. Pracuji i s lidmi ve velmi vážných životních situacích, včetně doprovázení nemocných lidí. Můj přístup k člověku je založen na nekonečném soucitu a empatii vycházející z vlastní dlouholeté buddhistické praxe.

Párová terapie – nabízím hloubkovou analýzu veškerých vztahových potíží (partnerské vztahy, vztah rodič/dítě, sourozenci, atd.) Vztahové terapie jsou praktikovány na základě buddhistické cesty sebepoznání. Začátek terapie spočívá v tom, že lidem pomáhám oddělovat mínění a úsudky od skutečné reality. Největší kapitolou je umění vyrovnat se s vlastními stíny a nevědomostí. Rozpoznání vztahových potíží je velmi bolestivý proces, zpočátku plný odmítání. Významným prvek nápravy je učení se rozlišování. Mnoho lidí si myslí, že smyslem života je to, čím život naplní. To je však omyl. Když dáme smysl např. do partnera nebo dětí a ti  pak odejdou, zůstáváme beze smyslu. Smysl je něco, co je trvalé. Chceme-li zachránit vztah, je třeba být naprosto upřímný, otevřený a připravený na zásadnější změny svého vztahování.

Ceny za mé služby najdete v ceníku.