Nabízím čtení (výklad) osobního horoskopu. Během výkladu dle potřeby používám veškeré astrologické techniky:

  • srovnávací horoskopy a kompozity
  • solární a lunární horoskopy
  • horoskopy zatmění Slunce a Měsíce
  • různé druhy direkcí
  • tranzity
  • astrokartografie
  • horární astrologie
  • práce se stálicemi

Kromě klasických konzultací nabízím i výpočet plodných dnů dle Jonášovy metody s velmi důkladným astrologickým zhodnocením a vyfiltrováním vhodných termínů.

Dále nabízím výpočet nejvhodnějších termínů pro důležité životní události (např. svatba, začátek podnikání, lékařské zákroky, nákupy nemovitostí, investice, atd.)

Mou další službou je vyhledávání vhodných oblastí profesní a zájmové realizace – tato služba je kombinací hlubinné psychoanalýzy a určení potenciálu z Vašeho horoskopu narození. Tyto dva pilíře dávají výborné výsledky.

Vedle profesionálních astrologických služeb pracuji s klienty také metodou buddhistické psychoterapie. Tento přístup se opírá o Buddhovu nauku a v mnoha ohledech se liší od klasického přístupu západní psychologie. Seznámím se s problémem člověka, zmapuji jeho životní situaci a postupně ho vedu cestou sebepoznání a pochopení příčin vlastního utrpení. Během sebepoznávacího procesu si klient osvojuje buddhistické techniky, které vedou k postupnému řešení jeho problému. Používám metody psychologických a spirituálních vhledů, meditaci, koncentraci, vědomou bdělost, procházení skrze své emoce i myšlenky…Tato cesta je určena pro odhodlané jedince, kteří skutečně chtějí svůj život změnit a uvědomují si, že to není možné bez každodenní vlastní práce. Pracuji i s lidmi ve velmi vážných životních situacích, včetně doprovázení nemocných lidí. Můj přístup k člověku je založen na nekonečném soucitu a empatii vycházející z vlastní dlouholeté buddhistické praxe.

Ceny za mé služby najdete v ceníku.