Výpovědní hodnota a možnosti astrologie

Pokud ode mě na této stránce čekáte vzkazy vědcům, kteří astrologii nepřestávají hanit, či hledání odpovědi na otázku jakým způsobem mohou planety působit na lidskou duši a tělo, když to z fyzikálního pohledu není možné, pak Vás zklamu. Předevěším proto, že to zkrátka a dobře není potřeba. Jinými slovy, když to trochu zjednoduším, nemusí mě přece za každou cenu zajímat, proč astrologie funguje, pokud vím, že funguje:). A aby to neznělo jen jako nabubřelý ničím nepodložený výkřik, vzápětí dodávám, že to mám ověřené mnohaletou praxí. A toto je to nejdůležitější zjištění – astrologie skutečně funguje a nabízí široké praktické využití.

Výrazné povahové rysy z nativních horoskopů na astrologa doslova křičí, z čehož je patrný potenciál využití v psychologii osobnosti. Přitom, uvědomme si, že tvrzení „povaha rovná se osud“ podle mnohých není daleko od pravdy. Když toto tvrzení trochu zjemním, vychází mi „povaha vytváří osud“. A je to logické – milí lidé bývají oblíbení, ti hádaví naopak nenávidění, pracovitým se většinou vede lépe, líným hůře. A tak dále, agresivní lidé jsou například náchylnější k dopravním nehodám a neutěšeným partnerským vztahům, klidným a přizpůsobivým se v tomto ohledu daří výrazně lépe. V talentové televizní soutěži se spíše prosadí extrovert než introvert. Pochopitelně, a v našich horoskopech jsou přitom tyto zásadní informace čitelně napsané. Tak obrovským pokladem je osobní horoskop pro každého člověka.

Můžete říct, že toho o sobě přece hodně víte i bez horoskopu. Jenže to je pravda jen částečně. Především proto, že člověk si celou řadu svých vlastností neuvědomuje a nedokáže být vůči sobě samému dostatečně objektivní. A tím se dostáváme k osobě astrologa, který může hrát významnou roli v tolik důležitém procesu uvědomění. Jen uvědoměním a následnou aktivní podporou svých talentů a houževnatým vzdorem vlastním negativním tendencím máme šanci vzepřít se osudu a realizovat svobodnou vůli, neboli být skutečnými pány a dámami svého života. Velmi ráda Vás na této skvělé cestě budu společně s astrologií doprovázet.