Blíženci a Merkur – online seminář z cyklu „Planety v nás“

28. Říjen, 2020

Milí přátelé, po úspěšných prvních dílech vás zvu na pokračování cyklu astrologických webinářů „Planety v nás“. Tématem třetího dílu bude znamení Blíženců a planeta Merkur. Vzhledem k omezenému počtu zbývajících míst doporučuji zájemcům o hluboké studium astrologie přihlásit se co nejrychleji. Příští možnost zúčastnit se webináře „Blíženci a Merkur“ bude až za rok.

Workshop je unikátní v tom, že se můžete živě ptát na probírané téma a zároveň od začátku pracujete se svým vlastním horoskopem narození. Astrologie je nesmírně obsáhlá, ale úplným základem je pochopit psychologii archetypů.

Webinář je rozdělen do dvou částí. Nejprve dostanete video s teoretickou částí a prezentací v powerpointu. Toto video s teoretickou částí bude dlouhé nejméně hodinu a půl. Následně se setkáme v online webináři, kde už budeme pracovat s jednotlivými horoskopy. Tento online webinář bude také trvat nejméně hodinu a půl a také tuto video nahrávku ode mě následně dostanete. Dohromady tedy přes 3 hodiny intenzivní astrologické školy.

Kdy: středa 18.11. 2020 (pokud se vám tento termín nehodí, je možné vás po individuální domluvě přidat do jiné skupiny)

Kde: Odkaz na živý přenos vám zašlu krátce před akcí do emailu a po kliknutí se připojíte.

Účast: je možné se zúčastnit celého cyklu i jeho jednotlivých částí, setkávat se budeme jednou za měsíc. Celý cyklus je prodchnut komplexním pojetím fungování člověka v universu. Ukážeme si vztahy mezi hlubokou sebereflexí a mírou svobodné vůle v našich životech. Naučíte se orientovat ve svém horoskopu a povedu vás ke schopnosti kombinovat a přemýšlet analogicky.

Cena: 600,- Kč

Doba trvání: 18:00 – 19:30

Počet: skupina do 12 lidí. Tento unikátní webinář je otevřen pro všechny, tedy nejen pro studenty astrologie a psychologie.

Struktura:

V první části vysvětlím tradiční i psychologické pojetí znamení Blíženců a planety Merkura, jejich mytologii a projev ve vnějším světě, uvnitř nás i z pohledu lékařské astrologie. K bližšímu objasnění používám kasuistiky známých osobností.

Ve druhé části budeme přednostně pracovat se svými horoskopy narození. Každý máme v horoskopu narození někde umístěné znamení Blíženců a planetu Merkur. Půjdeme hodně do hloubky a do motivů chování každého z vás a to nanejvýš individuálně. Každý půjde tak hluboko, jak mu bude příjemné.

Astrologický obraz našeho života je obsáhlý. „Smysl“ horoskopu má mnoho rovin uskutečnění. Během celého cyklu si projdeme podrobně horoskop narození každého z vás. Dozvíte se, proč se vám děje, co se vám děje, jak to souvisí s vámi, ukážeme si principy, které vedou ke svobodě. Vyšší smysl astrologie nespočívá v pokusech, jak změnit svůj osud, ale spíš v tom, jak jej naplnit skrze růst vědomí. A toho lze dosáhnout hlubokou sebereflexí a sebepoznáním. Nevědomé a nezpracované stránky našeho vnitřního života se promítají do osob a situací, ve kterých se denně nacházíme. Naučíme se z horoskopu narození nahlédnout postupně tato schémata a naučit se s nimi zacházet. Stávat se vědomými a tudíž lépe ovládat svůj život.

Lektorka – Veronika Navrátilová – terapii sebepoznáním a astrologické praxi se věnuje přes 20 let. Vedle astrologie se několik posledních let intenzivně zabývá studiem buddhismu a prací s vlastní myslí. Základy terapeutické praxe položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie a vlastní transformační proces. Přístup ke klientům je založen na hluboké empatii a porozumění lidské psychice. Práce s lidmi je konkrétní, srozumitelná a použitelná v každodenním životě západního člověka.

Jak se na webinář přihlásit – vzhledem k omezenému počtu míst je potřeba přihlásit se co nejdříve na emailu vikti@centrum.cz nebo telefonicky (603 572 667).

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.