Má astrologická konzultace

16. Květen, 2018

Milí přátelé,

chtěla bych vás informovat, jak u mě vypadá výklad horoskopu. Většina lidí stále ještě astrologii spojuje s věštěním budoucnosti, čímž přiživují tendenci zbavovat se vlastní odpovědnosti a práce na sobě. Astrologie velmi dobře popisuje povahu člověka a ano, také ukazuje co, a ve které oblasti, je pro člověka aktuální. Já jsem ale z mnohaleté praxe vypozorovala, že míra svobodné vůle je přímo úměrná úrovni vědomí.

Protože se dlouhodobě věnuji studiu a praxi tibetského buddhismu, (jóga, meditace, koncentrace, mentální cvičení, strava), a tato cesta vede, kromě jiného, ke zvýšené vnímavosti, schopnosti rozlišování a hlubokého vhledu, naučila jsem se rozpoznat stav vědomí člověka. Zjistila jsem, že stejný tranzit či direkce (predikční techniky) se u každého projevuje jiným druhem události, se zachováním stejné energetické vibrace. Tyto události se navíc mohou odehrát nejen na rovině hmotné, ale i duševní, popř. duchovní.

Aby člověk měl lepší vztahy, práci, zdraví, atd., a mírnil dopady těchto energií, je nutné, aby na sobě pracoval, a převzal plnou zodpovědnost za vše, co se mu děje. Je nesmírně náročné pracovat se svými emocemi a myšlenkami, ale existují metody prověřené tisíciletími. Tyto metody vedou k překonání utrpení v hmotném světě a k nastolení naprosté duševní rovnováhy a tělesného zdraví.

Konzultace je nejpřínosnější ve chvíli, kdy mezi mnou a klientem dojde k naprosté upřímnosti a otevřenosti. Čím déle s klientem pracuji, tím vzniká větší šance na zjištění povahových abnormalit. Jejich uvědomění a následná eliminace (ne potlačení), je nezbytně nutná k řešení problémů. Uveďme si příklad – velmi často se ženy ptají, kdy najdou (vhodného) partnera. Neuvědomují si ale, že pouhé čekání na termín nestačí. Základem je přestat lpět na svých touhách a požadavcích, a začít lásku upřímně dávat.

Díky zkušenostem na duchovní cestě, kterou jsem již před mnoha lety nastoupila, obohacuji výklady horoskopů o tento neoddělitelný spirituální aspekt. V dnešní době se rozšiřují řady duchovních vůdců, slibujících rychlý a snadný úspěch, často po absolvování dvoudenního semináře. Tito učitelé slibují, že se stanete diagnostiky, léčiteli, ovládnete mimosmyslové vnímání, probudíte čakry, prožijete minulé životy, atd. Má vlastní zkušenost však mluví jinak – jediná cesta k radostnému životu vede přes trpělivou duchovní práci. Tato cesta je přitom z počátku nesnadná.

Nabízím vám své bohaté zkušenosti z klientské praxe a vlastní duchovní cesty. Tímto spirituálním pojetím astrologie se výrazně odlišuji od klasických astrologických služeb a mám upřímnou radost, že klienti, kteří přijali má doporučení, potvrzují výborné výsledky. Stále více lidí má zájem nejen o výklad horoskopu, ale i následné spirituální provázení. Služba je mým posláním, každému člověku se věnuji s maximálním zájmem a láskou. Na toto téma připravuji také pravidelné pracovní semináře v Kutné Hoře. Pokud už dnes víte, že byste se rádi zúčastnili, napište mi prosím zprávu.

Veronika Navrátilová, email – vikti@centrum.cz, tel. – 603 572 667, web – ctuhoroskopy.cz

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.